BASF Agricultural Solutions România
Agricultură

Făinarea secarei [Blumeria graminis secalis]

Răspândire / Transmitere

Agentul patogen supravieţuieşte în lunile de vară calde, uscate sub formă de cleistoteci pe plante şi resturi de mirişte. Ascosporii sunt răspândiţi toamna pe vreme rece, ploioasă şi infectează cerealele căzute şi semănături de toamnă. Mai importantă într-adevăr este infecţia peste „puntea verde“ (ca gazde servesc cerealele căzute şi plantulele din care au fost infestate semănăturile tinere). Hibernarea are loc pe ţesutul viu al gazdei. Pentru formarea şi răspândirea sporilor sunt propice temperaturi între 18 şi 20°C.

Apariţie

Secară.

Diagnostic

Pe suprafaţa organelor infestate apare o pâslă albă, clar definită.

Combatere

Măsuri agrotehnice preventive:

  • Distrugerea resturilor vegetale şi ȋncorporarea acestora după recoltare pentru a întrerupe puntea verde.
  • Cultivarea soiurilor rezistente.
  • Fertilizarea echilibrată a plantelor, mai ales îngrăşarea cu doze moderate de azot.

Măsuri de combatere chimică:

  • Aplicarea tratamentelor cu fungicidei ȋn faza BBCH 31 la apariţia primelor simptome.

Mergi sus