7 pași prin care tinerii fermieri pot obține fonduri nerambursabile

Vezi cum poți accesa Submăsura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, tinerii fermieri care vor să se instaleze la conducerea unei exploatații agricole, au posibilitatea de a obține sprijin financiar nerambursabil.

Care sunt pașii necesari pentru a beneficia de această oportunitate de finanțare? Încercăm să prezentam etapele pe care trebuie să le parcurgă un tânăr fermier:

1. Care sunt potențialii beneficiari?

Tinerii cu vârsta până la 40 de ani (la momentul depunerii cererii de finanțare), care preiau o exploatație agricolă existentă și se stabilesc pentru prima oară la conducerea unei ferme.

2. Ce condiții trebuie să îndeplinească tânărul fermier?

Exploatația agricolă pe care tânărul fermier a preluat-o, va fi înregistrata de către acesta, în Registrul Agricol de la primăria de care aparține și la APIA sau la ANSVSA (după caz). Acest pas trebuie realizat înaintea depunerii cererii de finanțare. Trebuie menționat faptul că la preluarea unei exploatații agricole, tânărul fermier are obligația să preia întreaga exploatație agricolă, atât terenurile cât și animalele (daca vechiul proprietar deținea și animale).

Terenul aferent unei exploatații agricole poate fi preluat și sub formă de arendă.

De asemenea, tânărul fermier, pentru a fi solicitant eligibil trebuie să înregistreze exploatația ca microîntreprindere sau întreprindere mică. Aceasta înseamnă că el trebuie să se înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului într-una dintre categoriile: persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuala, întreprindere familiala, societate cu răspundere limitata (SRL sau SRL-D, fie ca asociat unic și administrator, fie ca asociat majoritar și administrator).

Un alt aspect important, de care tânărul fermier trebuie să țină cont este că nu trebuie să fie asociat în alte societăți ce realizează activități agricole.

3. Care este valoarea sprijinului nerambursabil?

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 50.000 de Euro. Acest sprijin este acordat în două tranșe și anume:

  • 75% după primirea deciziei de finanțare
  • 25% în maxim trei ani de la primirea deciziei de finanțare, dar cu condiția realizării unei producții proprii comercializate (conform planului de afaceri întocmit odată cu cererea de finanțare) de cel puțin 20% din valoarea primei tranșe.

4. Ce trebuie să pregătească solicitantul în vederea aplicării pentru submăsura 6.1?

Tânărul fermier concepe planul de afaceri, realizează activitățile administrative pentru exploatația agricolă și pregătește documentele justificative, anexe la Cererea de finanțare.

Cererea de finanțare completă, însoțită de toate documentele justificative atașate (conform cerințelor din Ghidul solicitantului, disponibil pe www.afir.info ) poate fi depusă la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR), de care aparține exploatația agricolă, într-un exemplar original, precum și Cererea de finanțare împreună cu Planul de afaceri, în format electronic. Beneficiarul poate să opteze și pentru depunerea online a aplicației, pe site-ul AFIR.

Nu există o dată limită sau un interval de timp în care tinerii fermieri pot aplica pentru submăsura 6.1. Depunerea proiectelor are loc continuu, conform anunțului de lansare publicat de către AFIR.

5. Cât durează evaluarea cererilor de finanțare?

Evaluarea cererilor de finanțare depuse de către solicitanți, are loc după finalizarea fiecărei sesiuni lunare, în funcție de punctajul realizat de fiecare proiect în parte (exista un prag de calitate pentru fiecare lună de depunere).

Rapoartele de selecție lunare se publica pe site-ul AFIR, iar beneficiarii pot depune contestații în termen de maxim 10 zile de la publicare. După finalizarea perioadei de depunere a contestațiilor, solicitanții selectați primesc o notificare din partea AFIR, în vederea etapei de contractare. Ca urmare a primirii notificării, beneficiarii ale căror Cereri de finanțare au fost selectate, au la dispoziție 30 de zile pentru a se prezenta cu documentele necesare contractării spre verificare și pentru semnarea contractului / deciziei de finanțare.

6. Implementarea proiectului

Implementarea proiectului începe după semnarea deciziei de finanțare și are ca durată maxima 3 ani (36 luni). În etapa de implementare, tânărul fermier trebuie să-și stabilească domiciliul în localitatea în care este exploatația agricolă pe care o conduce. Tânărul fermier poate să fie angajat cu contract de muncă, însă locul de muncă trebuie să fie situat în aceeași localitate sau în zona limitrofă unde se află exploatația agricolă.

Obiectivele prevăzute în Planul de afaceri trebuie să asigure dezvoltarea sau modernizarea exploatației tânărului fermier, creșterea producției și a productivității fermei. Toate obiectivele menționate în Planul de afaceri trebuie realizate. Implementarea proiectului este considerată realizată atunci când producția comercializată este de cel puțin 20% din valoarea primei tranșe de plată. Aceasta trebuie justificată prin documente specifice, conform legislației.

7. Finalizarea proiectului

Solicitarea tranșei a doua de plată (cei 25% din valoarea totala a sprijinului nerambursabil) se poate face doar după realizarea condiției de comercializare a minimum de 20% (raportat la valoarea tranșei unu de plată).

Ghidul Solicitantului, precum și formularele aferente cererii de finanțare pot suferi modificări din cauza actualizărilor legislative naționale și europene sau procedurale – varianta actualizata este publicată pe pagina de internet www.afir.info

Ovidiu Petra are 12 ani de experiență în consultanța pentru fondurile europene. Înainte de aceasta, este un fin cunoscător al agriculturii și al nevoilor fermierilor români. A absolvit Facultatatea de Horticultură din cadrul USAMV și are un master în domeniul managementului calității produselor horti-viticole. Este specializat în implementarea proiectelor, asigurând managementul derulării investițiilor pentru beneficiarii fondurilor SAPARD, FEADR, POR, POS CCE. Ovidiu s-a alăturat echipei TDP Partners din septembrie 2013 unde este responsabil cu implementarea proiectelor finanțate din FEADR si fonduri structurale.

Ovidiu Petra

Consultant în Management

TDP PARTNERS SRL

Str. Luminei nr. 2A, Etaj 1, Sector 2, 020596 Bucuresti, Tel: 031.438.2576, Fax: 031.817.6393

www.tdppartners.ro

Mergi sus