Cum se pot finanța investițiile în plantațiile viticole și producția vinicolă

Vezi ce ai de făcut pentru a obține finanțarea prin PNDR sau PNS

Unul dintre sectoarele de activitate din horticultura românească care se dezvoltă treptat, cu pași mici dar siguri, este viticultura și, implicit, producția viti-vinicolă. Având o poziționare geo-climatică favorabilă, România se poziționează pe locul 6 în Europa, după Franța, Italia, Spania, Germania și Portugalia, în clasamentul producătorilor de vin. Suprafața ocupată de podgorii, conform estimărilor MADR pentru anul 2015, este de 180.000 de ha. Importanța sectorului viti-vinicol este deosebită, deoarece vinurile românești sunt tot mai căutate și cerute în afara țării.


Investițiile în viticultură pot obține finanțare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, gestionat de către Agenţia pentru Finaţarea Investițiilor Rurale, prin submăsura 4.1 destinată „Investițiilor în exploataţiile agricole”.


Sunt eligibile cheltuielile pentru înființarea plantațiilor pentru struguri de masă (pregătirea terenului, materialul săditor, lucrările de plantare, sistemul de susținere, de protecție pentru grindină și ploaie, echipamente și sistemul de irigație) sau înlocuirea plantațiilor aflate în declin. Ca și în cazul plantațiilor pomicole, sunt considerate cheltuieli eligibile contribuțiile în natură pentru înființarea sau înlocuirea plantațiilor viticole pentru struguri de masă, conform art. 69 din Regulamentul nr. 1303/2013.


Pentru producția de struguri destinați vinificării și pentru procesarea acesteia nu se pot obține fonduri nerambursabile prin PNDR 2014-2020. Acest sector de producție beneficiază de sprijin doar prin Programul Naţional de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol (PNS) 2014-2018, gestionat de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Valoarea finanțării nerambursabile și intensitatea sprijinului


În situația plantațiilor pentru struguri de masă, procentul de finanțare nerambursabilă pornește de la 50% si poate să ajungă la 90% prin îndeplinirea condițiilor specifice pentru submăsura 4.1 PNDR: tânăr fermier cu vârsta de până la 40 de ani, unic asociat sau asociat majoritar, administrator și având competențe profesionale minime; întreaga suprafață a terenului aferent investiției trebuie să fie într-un U.A.T. cu constrângere semnificativă / specifică.


Valoarea maximă a finanțării nerambursabile pentru un astfel de proiect este de 1.500.000 Euro pentru proiecte cu construcții-montaj și 2.000.000 Euro pentru proiecte ce prevăd crearea unui lanț alimentar.


Pentru restructurare, înființarea sau reconversia plantațiilor de viță de vie pentru vin, precum și investițiile destinate vinificaţiei, procentul de finațare este de 50% pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, iar pentru alte categorii de întreprinderi (întreprinderi mari) rata sprijinului Uniunii Europene va fi de 25%. Nu este prevăzută limita maximă a valorii proiectelor ce pot fi depuse.

Care sunt beneficiarii eligibili


Pentru submăsura 4.1 PNDR, beneficiari eligibili pot fi: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau persoanele juridice române - în care se regăsesc și institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile sau unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţile care au în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice, din domeniul agricol, cu personalitate juridică, de drept public sau privat.


Prin PNS 2014-2018 pot fi consideraţi solicitanţi ai măsurii de investiţie în sectorul vitivinicol persoane juridice cu domiciliul fiscal în România, care propun programe de investiţii în sectorul vitivinicol, altele decât cele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, deţin plantaţii viticole înscrise în Registrul Plantaţiilor Viticole, cu destinaţia de producţie DOC sau IG şi autorizate în acest sens și care produc şi/sau îmbuteliază vinuri cu DOC sau vinuri cu IG, în procent de cel puţin 25% din producţia totală de vin:

  • întreprinderi mici şi mijlocii cu mai puţin de 50 / 250 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 / 50 milioane euro;
  • microîntreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro;
  • întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro;


O observație trebuie făcută, conform Ghidului solicitantului, privind ajutorul pentru investiţii în sectorul vitivinicol INVP0-VN: ”Pentru a face o demarcare între investiţiile din FEADR si FEGA, trebuie avut în vedere că investiţiile din FEGA privesc numai acţiuni de recepţie a culesului viei până la prelucrarea și comercializarea vinurilor produse, conform O.M.A.D.R. nr. 1801/2014.”

Ce investiții se pot finanța în cadrul Programului Programul Naţional de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol 2014-2018?

  • Producţia produselor vinicole (de la struguri la vinul din crame): îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare, cupajare, maturare a vinului prin achiziţia de recipiente confecţionate din lemn; îmbunătăţirea managementului pivniţei prin achiziţia de computere, soft specializat pentru îmbunătăţirea calităţii în transportul şi prelucrarea strugurilor, producţiei de vin şi de prelucrare şi depozitare a materiilor prime şi a produselor; programe de computer pentru managementul pivniţei.
  • Controlul calităţii produselor: îmbunătăţirea controlului calităţii produselor vinicole, inclusiv a vinurilor ecologice, prin echiparea laboratoarelor pentru controlul calităţii produselor vitivinicole prin cumpărarea de echipamente noi, inclusiv de soft, pentru controlul calității materialelor, produselor şi a condiţiilor de mediu în care se desfăşoară procesele de producţie şi conservare.
  • Comercializarea produselor vinicole: renovarea și / sau modernizarea infrastructurii existente de vânzare şi de prezentare: săli de prezentare, în care beneficiarul îşi prezintă produsele proprii, vinoteci.

Depunerea cererilor pentru programul de investiţii în sectorul vitivinicol și solicitarea sprijinului financiar


Pentru aprobarea programului de investiţii, dosarele se depun în sesiune deschisă la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. Verificarea programelor de investiţii se face de către A.P.I.A. – sediul central, în ordinea în care au fost înregistrate la registratura centrului judeţean.


Depunerea proiectelor pentru submăsura 4.1 – sector vegetal, unde se încadrează proiectele de plantații pentru struguri de masă, este suspendată în acest moment, dar există posibilitatea redeschiderii sesiunii de primire pentru 2016, ulterior evaluării de catre AFIR a proiectelor depuse deja sau în sesiunea aferentă anului 2017.

Ghidurile Solicitantului, precum şi formularele aferente pot suferi modificări din cauza actualizărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe paginile de internet www.afir.info și www.apia.org.ro

Ovidiu Petra are 12 ani de experiență în consultanța pentru fondurile europene. Înainte de aceasta, este un fin cunoscător al agriculturii și al nevoilor fermierilor români. A absolvit Facultatatea de Horticultură din cadrul USAMV și are un master în domeniul managementului calității produselor horti-viticole. Este specializat în implementarea proiectelor, asigurând managementul derulării investițiilor pentru beneficiarii fondurilor SAPARD, FEADR, POR, POS CCE. Ovidiu s-a alăturat echipei TDP Partners din septembrie 2013 unde este responsabil cu implementarea proiectelor finanțate din FEADR si fonduri structurale.
Ovidiu Petra

Consultant în Management
TDP PARTNERS SRL

Str. Luminei nr. 2A, Etaj 1, Sector 2, 020596 Bucuresti, Tel: 031.438.2576, Fax: 031.817.6393
www.tdppartners.ro

Mergi sus