Înființarea unei plantații de arbuști fructiferi prin fonduri europene

Fonduri europene: Cum arată un exemplu aplicat de obținere a finanțării pentru o astfel de plantație

Chiar dacă în decursul anului 2016, pentru investițiile în pomicultură nu a fost înregistrat un interes doesebit, comparativ cu sectorul vegetal, unde depunerea proiectelor pentru obținerea finanțărilor nerambursabile prin submăsura 4.1 a fost închisă încă din luna iunie, proiectele de înființare, reconversie sau modernizare a plantațiilor pomicole se pot depune până la 30 noiembrie. AFIR a prelungit termenul inițial de 31 octombrie.


Gradul de complexitate a proiectelor pomicole și dificultățile în obținerea avizelor necesare depunerii cererii de finanțare au fost principalele obstacole pe care fermierii le-au avut de depășit.


Cu toate acestea, se remarcă un interes pentru investițiile destinate înființării de plantații pomicole din specii mai puțin răspândite. O categorie importantă pentru micii întreprinzători, este reprezentată de arbuștii fructiferi: mur, zmeură, coacăz, cătină, mai ales datorită faptului că se pot înființa pe suprafețe ceva mai mici, cu un nivel de investiții nu foarte ridicat, dar cu potențial productiv mare și cu rentabilitate bună.


Cei care doresc să obțină finanțare cu fonduri europene pentru o astfel de investiție, pot să beneficieze de finanțare nerambursabilă prin Submasura 4.1a - „Investiții în exploatații pomicole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală, gestionat de către AFIR .


Activitățile pentru care beneficiarii pot obține finanțare nerambursabilă:

 • Înființarea și modernizarea plantațiilor pomicole, inclusiv înființarea și reconversia plantațiilor pomicole;
 • Achiziția de utilaje și echipamente agricole noi;
 • Înființarea și modernizarea unităților de procesare la nivelul fermelor și investiții în vederea comercializării, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole (ca și componentă secundară a proiectului);
 • Înființarea și modernizarea căilor de acces din cadrul fermei, inclusiv racordări la utilități;
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor;


Valoarea maximă a finanțării nerambursabile (pentru categoria de „ferme mici” min. 8.000 SO): 300.000 Euro


Procentul de finanțare nerambursabilă: 50% - 90%


Haideți să vedem și un exemplu practic pentru obținerea de finanțări nerambursabile destinate înființării unei plantații de arbuști fructiferi:


Înființare plantație mur pe o suprafață de 2,5 ha:

 • Valoarea investiției este structurată astfel:

   • Cheltuieli înființare plantație: 200.000 lei
   • Analize sol, proiectare: 7.000 lei
   • Pregătire teren: 15.000 lei
   • Material săditor: 25.000 lei
   • Sistem de susținere: 108.000 lei
   • Instalație de irigație: 45.000 lei
  • Utilaje agricole specifice pomiculturii și dotări în fermă: 150.000 lei
  • Cheltuieli generale pentru proiect (consultanță): 18.000 lei
  • Total: 368.000 lei (fara TVA)
 • Soi cultivat: mur fără ghimpi „Thornfree“
 • Durata de viață a unei plantații de mur: 12-15 ani
 • Necesar personal: Personal nepermanent, zilieri (pentru recoltat și lucrările de tăieri, întreținere) – 2 persoane
 • Venituri estimate din producția valorificată (începând cu anul al doilea după plantare):

  • Producție estimată: 12-15 t/ha
  • Preț mediu de valorificare: 5 lei/kg
  • Total venituri: 12.000 kg x 2,5 ha x 5 lei/kg = 150.000 lei
 • Cheltuieli estimate:

  • Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 6.000 lei
  • Alte cheltuieli materiale 4.000 lei
  • Cheltuieli cu utilitățile (energia și apa) 12.000 lei
  • Cheltuieli cu personalul angajat 14.000 lei
  • Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 3.900 lei
  • Cheltuieli cu amortizările 2.500 lei
  • Alte cheltuieli de exploatare (prestații terți, impozite, taxe) 24.000 lei
  • Total cheltuieli: 66.400 lei
 • Durata de recuperare a investiției: aproximativ 4 ani


Ghidurile Solicitantului, precum şi formularele aferente pot suferi modificări din cauza actualizărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe paginile de internet www.afir.info și www.apia.org.ro


Ovidiu Petra are 12 ani de experiență în consultanța pentru fondurile europene. Înainte de aceasta, este un fin cunoscător al agriculturii și al nevoilor fermierilor români. A absolvit Facultatatea de Horticultură din cadrul USAMV și are un master în domeniul managementului calității produselor horti-viticole. Este specializat în implementarea proiectelor, asigurând managementul derulării investițiilor pentru beneficiarii fondurilor SAPARD, FEADR, POR, POS CCE. Ovidiu s-a alăturat echipei TDP Partners din septembrie 2013 unde este responsabil cu implementarea proiectelor finanțate din FEADR si fonduri structurale.Ovidiu Petra

Consultant în Management
TDP PARTNERS SRL

Str. Luminei nr. 2A, Etaj 1, Sector 2, 020596 Bucuresti, Tel: 031.438.2576, Fax: 031.817.6393


www.tdppartners.ro

Culturi similare

Mergi sus