Sfaturi pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor

Vezi informarea emisă de Autoritatea Națională Fitosanitară

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Națională Fitosanitară, a emis către fermieri o informare privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Iată ce trebuie să aibă în vedere orice fermier care utilizează produse fitosanitare și de protecție a culturilor:

 • Aplică numai produse de protecție a plantelor omologate în România, utilizându-le la doza, cultura și organismul dăunător omologat și completează corect și la zi Registrul de evidență al tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
 • Aplică gestionarea integrată a organismelor dăunătoare, respectând principiile acesteia și căutând metode alternative la tratamentele chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător. Principiile de gestionare integrată sunt menționate în Anexa 3 din OUG nr. 34/2012
 • Utilizează echipamentul individual de protecție pe parcursul lucrărilor de manipulare, depozitare, diluare și amestecare a produselor de protecție a plantelor, la aplicarea tratamentelor fitosanitare și curățarea echipamentelor după aplicarea acestora.

Vezi instrucțiuni detaliate pentru folosirea responsabilă a produselor de protecția plantelor

 • Evită contaminarea apei de suprafață sau a solului
 • Evită efectuarea operațiunilor de amestecare a produselor de protecție a plantelor sau alte operații de manipulare lângă un curs de apă
 • Consultă buletinele de avertizare emise de oficiile fitosanitare județene
 • Apelează la specialiști sau consilieri în domeniul fitosanitar
 • Citește și respectă întotdeauna indicațiile de pe etichetele produselor de protecție a plantelor
 • Efectuează periodic controale tehnice și etalonări ale echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor
 • Elimină deșeurile de ambalaje și soluțiile de produse de protecție a plantelor în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase, prin intermediul unei fime specializate

Vezi toate detaliile despre Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide (SCAPA)

 • Respectă intervalul dintre tratamente
 • Recoltează doar după expirarea timpului de pauză de la aplicarea ultimului tratament
 • Folosește deflectorul pe semănătorile pneumatice cu vacuum la semănatul culturilor agricole a căror sămânță este tratată, pentru a reduce la minimum emisiile de praf în atmosferă și pentru a asigura o încorporare eficientă a semințelor în sol
 • Ține cont de protejarea insectelor polenizatoare, în special albinele, când utilizezi aceste produse
 • Înainte de a se trece la operațiunea de aplicare a tratamentelor foliare în culturile agricole avertizează obligatoriu crescătorii de albine din zonă.

Principii generale pentru managementul integrat al combaterii agenților de dăunare

Care sunt principiile generale ale gestionării integrate a dăunătorilor, conform Anexei 3 la ordonanța de urgență numărul 34/2012

 • Prevenirea apariției și/sau eliminarea organismelor dăunătoare ar trebui să se realizeze sau să fie sprijinită prin intermediul mai multor metode și, în special, prin:
  • rotația culturilor;
  • utilizarea unor tehnici de cultivare adecvate (de exemplu, tehnica semănatului tardiv, datele și densitățile semănatului, subînsămânțarea, aratul de conservare, curățarea și însămânțarea directă);
  • utilizarea, după caz, a varietăților rezistente/tolerante, precum și a semințelor și a materialului săditor standard/certificat;
  • utilizarea fertilizării echilibrate, a unor practici de stropire cu var și de irigare/drenare;
  • prevenirea răspândirii organismelor dăunătoare prin măsuri de igienă (de exemplu, prin curățarea permanentă a mașinilor și a echipamentului);
  • protejarea și răspândirea organismelor benefice importante (de exemplu, prin măsuri adecvate de protejare a plantelor sau prin utilizarea infrastructurilor ecologice înăuntrul și în afara locurilor de producție).
  • Organismele dăunătoare trebuie să fie monitorizate cu ajutorul unor metode și instrumente adecvate, atunci când acestea sunt disponibile. Printre instrumentele adecvate ar trebui să se numere observațiile efectuate în câmp, precum și sistemele fiabile din punct de vedere științific pentru avertizare sonoră, prognoză și diagnoză timpurie, atunci când este posibil, precum și apelarea la consultanță din partea unor profesioniști calificați.
  • Pe baza rezultatelor monitorizării, utilizatorul profesionist trebuie să decidă dacă și când să aplice măsurile de protecție a plantelor. Valorile-limită solide și fiabile din punct de vedere științific sunt componente esențiale în procesul de luare a deciziilor. Pentru organismele dăunătoare, valorile-limită stabilite pentru regiunea în cauză, zonele specifice, culturile și condițiile climaterice speciale trebuie luate în considerare înainte de aplicarea tratamentelor, atunci când acest lucru este posibil.
  • Metodele durabile biologice, fizice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al dăunătorilor.
  • Pesticidele aplicate trebuie să fie cât se poate de specifice pentru ținta vizată și trebuie să aibă efecte secundare minime asupra sănătății umane, asupra organismelor-nețintă și asupra mediului.
  • Utilizatorul profesionist ar trebui să mențină utilizarea pesticidelor și alte forme de intervenție la nivelurile minime necesare, de exemplu, prin aplicarea unor doze reduse, prin frecvența redusă a aplicării sau prin aplicări parțiale, în condițiile în care nivelul de risc pentru vegetație este acceptabil, iar acestea nu măresc riscul de dezvoltare a rezistenței în cadrul populațiilor de organisme dăunătoare.
  • Atunci când se cunoaște riscul rezistenței față de o măsură de protecție a plantelor și când nivelul populației organismelor dăunătoare necesită aplicări repetate de pesticide pe culturi, ar trebui aplicate strategiile antirezistență disponibile, pentru menținerea eficacității produselor. Aceasta ar putea include utilizarea pesticidelor multiple cu modalități diferite de acțiune.
  • Pe baza înregistrărilor referitoare la utilizarea pesticidelor și a monitorizării organismelor dăunătoare, utilizatorul profesionist ar trebui să verifice reușita măsurilor de protecție a plantelor aplicate.

Surse:

OUG 34/2012

Autoritata Națională Fitosanitară, Oficiul Fitosanitar Sibiu

Mergi sus