Investiții în sere și solarii cu fonduri europene

Cum poți folosi finanțările europene pentru exploatarea suprafețelor de teren în horticultură


Tot mai mulți fermieri încearcă să se orienteze spre maximizarea producțiilor obținute pe o suprafață mică de teren comparativ cu producțiile rezultate din cultura mare. Soluția cea mai bună mai ales pentru fermierii mici spre medii, ce dețin sau exploatează suprafețe mai mici de teren, este realizarea de sere și solarii. O astfel de investiție poate obține finanțare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, gestionat de către Agenţia pentru Finaţarea Investiţiilor Rurale, prin submasura 4.1 destinată „Investiţiilor în exploataţiile agricole”.


În afară de achiziția efectivă a serelor sau solariilor, sunt eligibile toate echipamentele destinate controlului și reglării factorilor de producție: instalații de irigare și fertilizare, ventilație și încălzire, automatizare, precum și utilaje agricole. Procentul de finanțare nerambursabilă pornește de la 50% și poată să ajungă la 90% prin îndeplinirea unor condiții: tănăr fermier în vârsta de până la 40 de ani, unic asociat sau asociat majoritar, administrator și având competențe profesionale minime; întreaga suprafață a terenului aferent investiției trebuie să fie într-un U.A.T. cu constrângere semnificativă / specifică.


Valoarea maximă a finanțării nermabursabile pentru un astfel de proiect este de 1.500.000 Euro pentru proiecte cu construcții-montaj și 2.000.000 Euro pentru proiecte ce prevăd crearea unui lanț alimentar.


Beneficiarii eligibili pentru proiecte de sere sau solarii prin submăsura 4.1:


Cei care pot beneficia de finanțare pentru astfel de proiecte sunt fermierii definiți de Regulamentul (CE) 1307 / 2013 (art. 4), ce desfaşoară o activitate agricolă printr-o exploataţie agricolă pe teritoriul României și sunt organizați ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică română. În această categorie de beneficiari eligibili se regăsesc și institutele de cercetare – dezvoltare, staţiuni sau unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universități care au în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice, din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat.


Care este suprafața minimă pentru un astfel de proiect?

  • Pornind de la dimensiunea economică minimă a exploatației agricole, prevăzută de submăsura 4.1 - de minimum 8.000 SO* – valoarea producției standard, suprafața minimă de la care se poate face un astfel de proiect este de 2.151 mp. Recomandarea noastră, pentru a beneficia de punctaj suplimentar la principiul dimensiunii exploatației este ca exploatația agricolă să fie de min 3.225 mp, echivalentul a 12.000 SO*.

    *(Calculul SO rezultă prin înmulțirea suprafeței aferente unei culturi cu un coefient, ce se regăsește în anexele la cererea de finanțare).


Ce condiții trebuie să îndeplinească fermierii care doresc să dezvolte o astfel de investiție?

  • Fermierii trebuie să fie înregistrați la APIA.
  • Rezultatul din exploatare pentru anul precedent depunerii cererii de finanțare trebuie să fie pozitiv (poate fi și 0). Prin excepție societățile înființate în anul depunerii, precum și cele care nu au avut venituri din activitatea de exploatare sau cele care au suferit calamități nu trebuie să aibă rezultatul din exploatare pozitiv.
  • Indicatorii tehnico-economici din proiect, trebuie să se încadreze în limitele prevăzute.
  • La stabilirea bugetului proiectului trebuie să țină cont de oferte reale pentru echipamente, bunuri, utilaje (recomandăm utilizarea Bazei de date cu prețuri de referință).
  • Toate cheltuielile introduse în proiect trebuie să fie justificate, prezentarea unor informații relevante privind tehnologia aplicată, descrierea tehnică și constructivă a serei sau solarului fiind deosebit de importantă în evaluarea proiectului. Un proiect descris corect, cu respectarea tuturor cerințelor din procedură, poate fi câștigat cu succes.


Sistemele de cultură pentru legume în sere și solarii sunt diverse, de la cele mai simple: solarii acoperite cu folie simplă și cultură în sol, având o minimă echipare cu sistem de irigare prin picurare, la solarii / sere acoperite cu folie dublă sau chiar policarbonat, cultură fără sol cu sisteme de încălzire, ventilație, sau fert-irigare complet automatizate.


Producțiile obținute prin astfel de sisteme de cultură pot ajunge și la 400 de tone/ha în cazul tomatelor sau 700-800 tone/ha, în cazul castraveților. Diferențele de productivitate sunt net în favoarea sistemelor de cultură fără sol, automatizate.


Recomand ca pentru astfel de investiții beneficiarii să-și prevadă prin proiect realizarea de facilități destinate sortării, condiționării și ambalării produselor, pentru o mai bună valorificare a acestora. Aceste investiții sunt încadrate ca „pregătirea pentru vânzare” și sunt finanțate cu același procent ca întreg proiectul (50%-90%).


În acest moment, depunerea proiectelor pentru submăsura 4.1 – sector vegetal, unde se încadrează proiectele de sere sau solarii, este suspendată, dar există posibilitatea redeschiderii sesiunii de primire pentru 2016, ulterior evaluării de către AFIR a proiectelor depuse deja, în intervalul 28 aprilie – 6 iunie 2016.


Ghidul Solicitantului, precum și formularele aferente cererii de finanţare pot suferi modificări din cauza actualizărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.afir.info

Ovidiu Petra are 12 ani de experiență în consultanța pentru fondurile europene. Înainte de aceasta, este un fin cunoscător al agriculturii și al nevoilor fermierilor români. A absolvit Facultatatea de Horticultură din cadrul USAMV și are un master în domeniul managementului calității produselor horti-viticole. Este specializat în implementarea proiectelor, asigurând managementul derulării investițiilor pentru beneficiarii fondurilor SAPARD, FEADR, POR, POS CCE. Ovidiu s-a alăturat echipei TDP Partners din septembrie 2013 unde este responsabil cu implementarea proiectelor finanțate din FEADR si fonduri structurale.
Ovidiu Petra

Consultant în Management
TDP PARTNERS SRL

Str. Luminei nr. 2A, Etaj 1, Sector 2, 020596 Bucuresti, Tel: 031.438.2576, Fax: 031.817.6393
www.tdppartners.ro

Mergi sus