Parteneriatul european pentru inovare – legătura între cercetare și fermieri

Fonduri europene – cum se vor putea obține finanțări nerambursabile prin crearea de parteneriate cu instituțiile sau firmele care fac cercetare în agricultură

Prin Parteneriatul european pentru inovare (PEI) se încearcă o nouă abordare pentru creșterea productivității în agricultură și sustenabilitatea agriculturii durabile în toate statele mebre UE. Prin PEI se urmărește crearea unei mai bune cooperări între cercetare și practica agricolă, respectiv femieri (producători din agricultură). Un astfel de parteneriat este posibil prin crearea de grupuri operaționale (GO) care să poată derula proiecte comune, de inovare în domeniul agriculturii.


Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, gestionat de către AFIR (Agenţia pentru Finaţarea Investiţiilor Rurale) se pot finanța astfel de inițiative, prin Măsura 16, submăsura 16.1 – Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii și submăsura 16.2 – Sprijin pentru proiecte-pilot și pentru dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii.


Scopul acestor submăsuri este de a sprijini crearea acestor grupuri operaționale între parteneri ce provin din domeniul cercetării: institute de cercetări, stațiuni sau centre de cercetare, instituții de învățământ superior ce au și activitate de cercetare în domeniul agricol sau care pot fi aplicate în agricultură și producătorii agricoli (fermieri, societăți comerciale, cooperative, grupuri de producători).


Ajutorul financiar se acordă pentru înființarea și asigurarea funcționării grupurilor operaționale și pentru acoperirea costurilor directe rezultate ca urmare a derulării unor activități pentru proiectele ”pilot” sau pentru acțiunile ce conduc la ”dezvoltarea de produse noi, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier”.


Un aspect important, de care trebuie să se țină seama – temele și direcțiile de cercetare prioritare trebuie să se regasească în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCI) 2014-2020 sau în strategia pe termen mediu și lung în sectorul agro-alimentar 2014-2020-2030.


Costurile eligibile în cadrul acestor submăsuri sunt: elaborarea de studii de fezabilitate, studii pregătitoare, planuri pentru proiecte; cheltuieli pentru asigurarea funcționării GO-ului; costuri directe ca urmare a derulării de activități specifice din cadrul proiectului, cheltuieli cu activitățile de diseminare.


Valoarea maximă a sprijinului finanțării nerambursabile este de 500.000 Euro. În cazul în care proiectele depuse de către GO intră sub incidența ajutorului de stat, sprijinul nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pentru o perioadă de trei ani fiscali, conform Regulamentului privind ajutoarele de minimis. Intensitatea sprijinului financiar este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile (cu excepția acțiunilor care sunt eligibile la finanțare prin alte măsuri din cadrul PNDR).


Până în acest moment pentru submăsurile 16.1 si 16.2 nu a fost lansată nici o sesiune de depunere proiecte, însă pentru anul 2017 se estimează posibilitatea depunerii de proiecte de către GO.


Mai multe detalii despre cooperarea dintre fermieri și entitățile de cercetare, dar și despre constituirea grupurilor operaționale puteți afla de pe site-ul MADR

Ovidiu Petra are 12 ani de experiență în consultanța pentru fondurile europene. Înainte de aceasta, este un fin cunoscător al agriculturii și al nevoilor fermierilor români. A absolvit Facultatatea de Horticultură din cadrul USAMV și are un master în domeniul managementului calității produselor horti-viticole. Este specializat în implementarea proiectelor, asigurând managementul derulării investițiilor pentru beneficiarii fondurilor SAPARD, FEADR, POR, POS CCE. Ovidiu s-a alăturat echipei TDP Partners din septembrie 2013 unde este responsabil cu implementarea proiectelor finanțate din FEADR si fonduri structurale.
Ovidiu Petra

Consultant în Management
TDP PARTNERS SRL

Str. Luminei nr. 2A, Etaj 1, Sector 2, 020596 Bucuresti, Tel: 031.438.2576, Fax: 031.817.6393

www.tdppartners.ro

Mergi sus