Cererile pentru subvenția la motorină se mai pot depune până la finalul lunii

Ce acte mai trebuie depuse până la 31 octombrie

Fermierii care au depus acordurile prealabile privind subvenția la motorină au termen maxim până la 31 octombrie să aducă și cererile la centrele APIA. Ajutorul privind motorina utilizată în agricultură, aferent celui de-al treilea trimestru al anului 2019 se pot depune direct de administratorii fermei, reprezentanții legali sau persoanele împuternicite la orice centru județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Ajutorul de stat se va acorda ca rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă la motorină. Aceasta din urmă este stabilită la valoarea de 21 de euro la mia de litri de motorină, în timp ce valoarea accizei standard este de 1,895 lei per litru.

Cererea de rambursare pentru ajutorul la motorina folosită în agricultură trebuie să fie însoțită de următoarele documente.

Pentru sectorul vegetal:

 • Centralizarea cantităților de motorină folosite pentru lucrările mecanizate, din perioada pentru care se solicită subvenția
 • Copia facturilor sau bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei, pe care să apară specificat numele solicitantului
 • Copii după actul de identitate și, dacă este cazul, după actele de înregistrare ale firmei, dacă au apărut modificări față de momentul depunerii acordului
 • Adeverința originală de la Registrul Agricol, în care se specifică suprafețele exploatate, dacă au apărut modificări față de momentul depunerii acordului
 • Acte doveditoare pentru cantitatea de ciuperci produsă, pentru cultivatorii de ciuperci
 • Adeverința originală de la Direcția pentru Agricultură Județeană pentru suprafețele plantate cu viță de vie nobilă, dacă au apărut modificări față de momentul depunerii acordului

Pentru zootehnie:

 • Centralizarea cantităților de motorină folosite sectorul zootehnic, din perioada pentru care se solicită subvenția
 • Copia facturilor sau bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei, pe care să apară specificat numele solicitantului
 • Situația privind calculul efectivului rulat sau mediu realizat, vizată de medicul împuternicit de liberă practică
 • Copii după actul de identitate și, dacă este cazul, după actele de înregistrare ale firmei, dacă au apărut modificări față de momentul depunerii acordului
 • Copia cererii depuse de apicultori la consiliul local pentru asigurarea de vetre de stupină temporare sau permanente

Pentru îmbunătățirile funciare:

 • Centralizarea cantităților de motorină folosite pentru irigații, din perioada pentru care se solicită subvenția
 • Copia facturilor sau bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei, pe care să apară specificat numele solicitantului
 • Centralizarea cantității de apă folosite pentru irigații
 • Copii după facturile de apă, din care trebuie să reiasă volumul consumat de apă sau după procesul verbal de confirmare a volumului livrat pentru irigații, întocmit de furnizor
 • Situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, pentru perioada de cerere
 • Copii după actul de identitate și, dacă este cazul, după actele de înregistrare ale firmei, dacă au apărut modificări față de momentul depunerii acordului
 • Dovada contului de trezorerie, dacă au apărut modificări față de momentul depunerii acordului.

Mergi sus