BASF Agricultural Solutions România
Agricultură

Limus® Pro

Fii flexibil în programul de fertilizare, folosind uree tratată cu inhibitorul de urează Limus® Pro, de la BASF.

Beneficii

 • Reduce volatilizarea amoniacului din uree
 • Crește cantitatea de azot disponibilă plantelor, inhibând enzimele de urează din sol
 • Reduce costurile fertilizării
 • Oferă eficiență și flexibilitate în programele de fertilizare cu azot

Detalii și descărcări

Nume Limus® Pro
Formulare Suspensie lichidă
Substanțe active NBPT, NPPT

Limus® Pro este un inhibitor de urează marca BASF ce are rolul de a încetini activitatea enzimei de urează, reduce volatilizarea amoniacului, crește disponibilitatea azotului, având un impact redus asupra mediului.

Cereale

Doza omologată Perioada de aplicare Număr de aplicări
Uree 2l / tonă
Doza omologată Perioada de aplicare Număr de aplicări
Uree 2l / tonă
Doza omologată Perioada de aplicare Număr de aplicări
Uree 2l / tonă
Doza omologată Perioada de aplicare Număr de aplicări
Uree 2l / tonă
Nume Limus® Pro
Formulare Suspensie lichidă
Substanțe active NBPT, NPPT

Limus® Pro este un inhibitor de urează marca BASF ce are rolul de a încetini activitatea enzimei de urează, reduce volatilizarea amoniacului, crește disponibilitatea azotului, având un impact redus asupra mediului.

Doza omologată Perioada de aplicare Număr de aplicări
Uree 2l / tonă
Doza omologată Perioada de aplicare Număr de aplicări
Uree 2l / tonă
Doza omologată Perioada de aplicare Număr de aplicări
Uree 2l / tonă
Doza omologată Perioada de aplicare Număr de aplicări
Uree 2l / tonă
Eticheta produsului Eticheta Limus® Pro - iunie 2020
Fișă cu date de securitate Fișă cu date de securitate - iunie 2020

De ce Limus® Pro?

Limus® Pro oferă cea mai bună protecție ureei pentru o nutriție echilibrată a plantelor. Produsul beneficiază de o formulare de ultimă generație. Este singurul produs de acest gen din România ce conține doi inhibitori diferiți, pentru o eficacitate ridicată.

Ce este Limus® Pro

Inhibitorul de urează Limus® Pro este un produs creat de BASF ce are rolul de a încetini activitatea enzimei de urează, reduce volatilizarea amoniacului, crește disponibilitatea azotului, având un impact redus asupra mediului. Limus® Pro este unul dintre cei mai eficienți inhibitori de urează din lume care se aplică direct pe uree. El are atât rol de stabilizare a azotului cât și rol de inhibitor. Limus® Pro combină eficacitatea a doi inhibitori diferiți: triamida N-butil-trifosforică (NBPT) și triamida N-butil-fosforica (NPPT).

Disponibilitatea inhibitorului Limus® Pro

Compania Belor România, în parteneriat cu BASF, oferă fermierilor gama de produse AirTek dezvoltată cu inhibitorul de urează Limus® Pro

Prin acest parteneriat, fermierii pot beneficia de îngrășăminte eficiente și de calitate. Produsele din gama AirTek tratate cu inhibitorul Limus® Pro oferă randament ridicat deoarece reduce la minim pierderile de azot cauzate de volatilizarea amoniacului.

Importanța azotului în agricultură

Azotul este un element necesar tuturor culturilor, fiind un compus de bază al aminoacizilor și proteinelor, așadar al ADN-ului, ARN-ului și clorofilei plantelor. Pentru a putea da randament și recolte bogate și de calitate, plantele au nevoie de cantități mari de azot. Dar, spre deosebire de celelalte substanțe nutritive, azotul nu provine din rocă, ci din compușii organici aflați în sol. Fermierii numesc azotul deseori ”motorul creșterii plantelor”.

Azotul poate fi însă pierdut în urma a trei fenomene:

 • Volatilizarea amoniacului
 • Levigarea azotului
 • Denitrificare
Ureea este cel mai important îngrășământ pe bază de azot, în toată lumea. Este ușor de produs și are un conținut ridicat de azot. Ureea, ca atare, este absorbită în cantități infime de plante. Ea trebuie mai întâi convertită în amoniu sau nitrați, pentru a putea fi folosită de plantă ca sursă de azot. Enzimele de urează sunt prezente în număr mare în sol. Ele sunt responsabile de conversia ureei. Aceasta nu e stabilă în prezența apei, iar conversia începe să aibă loc aproape imediat după aplicare.

Conversia ureei duce însă și la pierderea unei cantități de azot, în funcție de mai mulți factori, între care temperatura joacă rolul cel mai important. Pierderile se pot limita cu ajutorul precipitațiilor mai mari de 10 mm, sau prin irigații, prin încorporarea în sol sau prin folosirea inhibitorilor de urează. Un inhibitor de urează previne conversia ureei în amoniac și acid carbamic prin blocarea enzimelor responsabile de acest proces.

În lipsa unui inhibitor, doar jumătate din cantitatea de azot ajunge efectiv la plante. Restul se poate pierde, în funcție de sol și condițiile climatice:

 • Pierderi de amoniac (NH3) 2-80%
 • Pierderi de nitrat (NO3) 2-25%
 • Pierderi de protoxid de azot (N2O) 0.1 – 3%
 • Substanță rămasă în sol 10-60%

Impactul volatilizării amoniacului

 • Nutriție redusă a plantelor, care duce la micșorarea potențialului de producție, iar mai departe la pierderi economice majore pentru fermieri
 • Efecte dăunătoare mediului, precum acidifierea solului, reducerea biodiversității și eutrofizarea solului sau apei
 • Contribuie la formarea smogului, putând fi purtat de vânt pe distanțe mari.

Așadar, reducerea pierderilor de amoniac poate îmbunătăți atât recoltele fermierilor, contribuind în același timp la protejarea mediului înconjurător.

Cum acționează un inhibitor standard de uree

Ureaza este o enzimă extracelulară, produsă de plante sau microbi. Aceasta pătrunde în sol prin secreții sau prin descompunerea resturilor vegetale. Ureaza se poate lega de molecula de uree și o poate hidroliza pentru a obține amoniac și dioxid de carbon. Un inhibitor standard de urează blochează această enzimă, încetinind procesul de hidroliză al ureei și volatilizarea amoniacului.

Modul unic de acțiune al inhibitorului Limus® Pro

În sol există numeroase enzime de urează. Varietatea acestora necesită tipuri diferite de inhibitori, iar produsele standard nu pot acoperi tot spectrul. Noul produs creat de compania BASF, inhibitorul Limus® Pro, se diferențiază de produsele standard deoarece conține două substanțe active (NBPT și NPPT).

Astfel, grație noii formulări patentate, produsul, poate bloca activitatea unui spectru mare de enzime de urează, putând fi aplicat cu mai multă ușurință și oferind în același timp mai multă flexibilitate în privința stocării, amestecului cu fertilizatorii pe bază de uree și a aplicării îngrășămintelor.

Testele BASF au relevat că inhibitorul Limus® Pro nu dăunează în niciun fel plantelor. Totuși, dacă nu se aplică îngrășmântul în doza recomandată de producător, inhibitorul Limus® Pro nu poate preveni potențialele daune provocate culturii de îngrășământul în sine.

Limus® Pro reduce pierderile de azot prin volatilizarea îngrășămintelor pe bază de uree

Enzimele de urează cauzează hidroliza ureei, ceea ce duce la volatilizarea amoniacului. Inhibitorul Limus® Pro blochează enzimele de urează, încetinește procesul de hidroliză a ureei, reducând semnificativ volatilizarea amoniacului. Folosind îngrășăminte tratate cu inhibitorul Limus® Pro, pierderile de amoniac se pot reduce cu până la 95%.

După 14 zile, efectul este dramatic. Testele efectuate de BASF în condiții de laborator au arătat că amoniacul se pierde indiferent de tipul de sol. În funcție de factorii climatici, pierderile pot varia între 5 și 80%. În condițiile experimentale însă, inhibitorul de urează Limus® Pro a redus pierderile cu 70% până aproape de 100%. Astfel, Limus® Pro este cu până la 40% mai eficient, comparativ cu produsele pe baza unui singur ingredient activ (NBPT), deoarece blochează activitatea unui spectru mai variat de enzime de urează.

Astfel, grație inhibitorului de uree Limus® Pro, azotul este disponibil plantelor în cantitate crescută, în special în momentele critice pentru dezvoltarea culturii. Rezultatele sunt astfel mai consistente, cu randamente mai mari. În același timp, impactul asupra mediului este redus.

Limus® Pro este independent de vreme

Îngrășămintele standard pe bază de uree trebuie aplicate cât mai aproape de momentul unei precipitații, pentru a reduce pierderile de amoniac. Fermierii obișnuiesc să împartă aplicarea îngrășămintelor în mai multe etape, deoarece depind de ploi. Însă ureea stabilizată cu ajutorul inhibitorului Limus® Pro poate fi aplicată independent de condițiile meteo.

Avantajele Limus® Pro pentru fermieri

 • Produsul este un inhibitor de uree de top, cu două substanțe active, ce reduce pierderile de azot cauzate de volatilizarea îngrășămintelor pe bază de uree
 • Pierderi mai mici înseamnă mai mult azot disponibil pentru plante, ceea ce crește potențialul de producție
 • Azotul e disponibil plantelor în etapele critice de dezvoltare a culturilor
 • Randamente ridicate ale investiției
 • Aplicare mai flexibilă a îngrășămintelor, independent de condițiile meteo
 • Suport excelent pentru fermieri pentru o agricultură sustenabilă

Mergi sus