BASF Agricultural Solutions România
Agricultură

Înnegrirea bazei tulpinii și rădăcinii (îngenuncherea plantelor) [Gaeumannomyces graminis tritici]

Răspândire / Transmitere

Ciupercă de sol, care persistă pe resturi organice de recoltă, samulastra de cereale şi buruieni (gen. Elymus), infestează mai întâi rădăcina fină şi în cele din urmă întregul sistem radicular. Poate parcurge în sol doar distanţe mici şi ca atare apare în cuiburi. Favorizante pentru răspândire sunt solurile umede, bazice cu temperature ale solului între 12 - 20°C precum şi rotaţia scurtă a culturilor de cereale.

Apariţie

Grâu, grâul de toamnă mai pregnant decât grâul de primăvară.

Diagnostic

Sistem radicular redus puternic şi înnegrit. Într-un stadiu ulterior sunt atacate rădăcinile şi baza tulpinii, care sunt apoi înnegrite de asemenea. Metabolismul hidric şi nutritiţional sunt perturbate grav, unele plante mor, altele sunt întârziate în creştere. În perioade secetoase se observă fenomene de maturare prematură şi albirea spicelor.

Combatere

Măsuri agrotehnice preventive

  • Aplicarea îngrăşămintelor azotoase cu amoniu pentru creşterea acidifierii solului.
  • Reducerea ponderii cerealelor ȋn structura culturilor.
  • Executarea sistemelor de lucrare a solului care includ operaţii tehnologice stimulatoare pentru ȋmbunătăţirea structurii solului.
  • Pelucrarea minimă a solului (împiedică răspândirea).
  • Fertilizarea echilibrată cu ȋngrăşăminte chimice.
  • Stimularea unei dezvoltări rapide şi puternice a plantelor tinere.
  • Combaterea speciilor de Elymus.

Măsuri de combatere chimică

  • Tratamente chimice cu produse avizate conform recomandărilor

Mergi sus