BASF Agricultural Solutions România
Agricultură

Păduchi ţestoşi şi lânoşi [Eriosoma lanigerum]

Aspect / Tabloul simptomatologic

Atacul realizat de păduchii ţestoşi pe plante poate fi identificat pe părţile plantelor cu prezenţă a plăcilor în formă de solzi sau de cupă brune până la negricioase. Dedesubt se află insectele imobile. Temporar apar larve mobile. Plantele se ofilesc, pe frunzele pătate apar secreţii zaharoase care ulterior capătă aspect ȋnnegrit datorită instalării ciupercilor saprofite, iar frunzele plantelor atacate cad prematur.

Păduchii lânoşi, sunt păduchi mobili înconjuraţi de secreţii de ceară, pudraţi alb; cu un tablou simpomatologic similar.

Apariţie

Păduchii ţestoşi şi lânoşi apar pe multe plante de cultură. În sere şi pe plantele de cameră dăunătorii apar în cursul întregului an. Au loc înmulţiri în masă formând colonii mari.

Importanţă

Dăunătorii pot conduce la o reducere considerabilă a calităţii. Poate interveni uşor o propagare mecanică.

Prevenire / Combatere

La începutul infestării se recomandă aplicarea unui tratatament cu un insecticid sistemic sau unul de contact. Cel mai bine trebuie combătut puietul, pentru că acesta încă nu este înconjurat de ţeste sau de secreţiile de ceară.

Mergi sus