BASF Agricultural Solutions România
Agricultură

Carii (insecte forestiere, gândacul de scoarţă) [Ips typographus]

Aspect / Tablou simptomatologic

Atacul este evidenţiat prin prezenţa unor grămăjoare brune de rumeguş pe scoarţă. Pe trunchiuri culcate sunt grămăjoare mici, pe trunchiul erect rumeguşul se adună pe şi sub solzii scoarţei. Înroşirea acelor în coroană începând de jos la infestarea de primăvara. Ȋn păduri se aud lovituri de ciocănitoare. Ȋn zona de interior (sub scoarţă) se observă galeria maternă alungită, fiecare larvă produce o galerie de tranziţie proprie (care se ramifică rectangular de galeria maternă).

Apariţie

Perioadele de zbor principale sunt în aprilie / mai şi iulie / august. Se ajunge la 2 - 3 generaţii pe an. Sunt infestaţi preponderent arbori slăbiţi precum şi lemnul căzut din pădurile de răşinoase (brad, molid, larice).

Importanţă

Carii sunt cei mai râspândiţi şi periculoşi incubatori în scoarţă ai molidului. Înmulţirile în masă conduc în permanenţă la distrugerea arealelor întinse de molizi.

Prevenire / Combatere

Cu ajutorul capcanelor de feromoni cantităţi mari de masculi de cari au putut fi prinşi, dar aceasta nu este suficient ca măsură de combatere, ci serveşte mai degrabă controlului populaţiilor de insecte dăunătoare.

Mergi sus