Tot ce trebuie să știi despre finanțarea europeană pentru pepiniere pomicole

Cererile de finanțare se pot depune până la finalul lunii octombrie


În ţările dezvoltate din punct de vedere al horticulturii (Olanda, Franta, Italia, Germania), una dintre activităţile cu tradiţie îndelungată este PEPINIERISTICA – producerea materialului săditor pomicol, dendrologic. România a avut o bază bună de pepiniere pomicole, dar din păcate, anii de după 1990 au dus la degradarea sau chiar desființarea lor.


Potenţialul materialului săditor pomicol românesc este foarte mare, iar colecțiile de soiuri vechi sau mai noi sunt impresionante. Cererea din partea pomicultorilor şi a celor care doresc să-şi înfiinţeze plantații pomicole este și ea mare, mai ales prin perspectiva posibilităţii depunerii de proiecte pe submăsura 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”.


Fondurile totale disponibile pe întreaga submăsură sunt de 70.586.064 euro, din care 5.000.000 euro pentru obținerea de material de înmulțire și plantare fructifer. Până la aceasta dată nu a fost depus nici un proiect pentru acest sector, cererile de finanţare se mai pot depune în perioada 20 mai – 31 octombrie 2016. Trebuie menționat că proiectele de pepiniere pot fi realizate pe întreg teritoriul țării, neexistând o cerință de amplasare a investiției in zone de favorabilitate a speciilor pomicole.


Ce categorii de cheltuieli eligibile sunt finanțate prin 4.1a

 • Investiții pentru înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, precum şi creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor: inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină, utilaje, mașini si echipamente specifice, instalații de irigare (picurare, aspersie sau microaspersie), echipamente de ambalat și împachetat etc.
 • Materialul de înmulţire utilizat pentru prima înfiinţare a pepinierei este o cheltuială eligibilă;
 • Același solicitant poate depune mai multe proiecte pentru înființare pepinieră pomicolă doar în condițiile în care acestea reprezintă o extindere a suprafeței înfiinţate prin proiectele anterioare, în acest caz beneficiarul trebuie să mențină pe toată perioada de monitorizare suprafețele înfiinţate prin proiect;
 • Investiții în vederea comercializării (magazin, spațiu de comercializare la poarta pepinierei; magazin on-line), doar ca o componenta secundară a proiectului;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală, biomasa), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
 • Înfiinţarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Achiziționarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.


Care este suprafața minimă de pepinieră ce se poate finanța prin submăsura 4.1a


 • Pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer suprafața minimă este de cca. 0,9 ha (echivalent a 6.000 euro SO). Această dimensiune economică minimă a pepinierei trebuie menținută pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.


Beneficiarul este obligat ca în urma realizării unei investiții pentru înfiinţarea sau modernizarea unei pepiniere să producă material de plantare fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară, inclus în sortimentul aprobat prin Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România şi prin Cataloagele oficiale ale statelor membre UE sau care se regăsesc în cataloagele producătorilor comerciali de material de plantare fructifer.


Ce categorii de material de înmulțire sau material fructifer sunt rezultatul unei investiții într-o pepinieră

 • portaltoi obţinuţi pe cale generativă din sâmburi şi semințe (proveniţi din plantații semincere autorizate);
 • portaltoi obţinuţi pe cale vegetativă (clone) din plantații mamă de butaşi, marcotiere autorizate sau din culturi de meristeme;
 • altoi, prelevat sub formă de ramuri sau muguri (din plantații mamă autorizate);
 • arbuști fructiferi obţinuți pe cale vegetativă din drajoniere, stoloniere, plantații mamă de butași, marcotiere, culturi de meristeme.


Din punct de vedere al rentabilității unei astfel de investiții, trebuie ținut cont de câteva aspecte importante si anume: PEPINIERA este un sector de activitate specializat (necesită o calificare bună a personalului din pepinieră), care poate produce material de săditor (de înmulțire sau fructifer) general sau pe bază de comandă – cum este cazul înființărilor de plantații pe suprafete mai mari.


Piața de material pepinieristic este într-o continuă creștere, având o evoluție favorabilă, un exemplu relevant îl reprezintă Polonia – unde segmentul acesta a avut o dezvoltare foarte bună. Cei care doresc să realizeze investiții în domeniul pomicol trebuie să-și demareze discuțiile cu posibili furnizori de material săditor si cu doi ani înainte pentru a fi siguri că vor avea material de înmulțire de bună calitate și la standardul cerut.


Ghidul Solicitantului, precum și formularele aferente cererii de finanţare pot suferi modificări din cauza actualizărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.afir.info

Ovidiu Petra are 12 ani de experiență în consultanța pentru fondurile europene. Înainte de aceasta, este un fin cunoscător al agriculturii și al nevoilor fermierilor români. A absolvit Facultatatea de Horticultură din cadrul USAMV și are un master în domeniul managementului calității produselor horti-viticole. Este specializat în implementarea proiectelor, asigurând managementul derulării investițiilor pentru beneficiarii fondurilor SAPARD, FEADR, POR, POS CCE. Ovidiu s-a alăturat echipei TDP Partners din septembrie 2013 unde este responsabil cu implementarea proiectelor finanțate din FEADR si fonduri structurale.

Consultant în Management

TDP PARTNERS SRL

Str. Luminei nr. 2A, Etaj 1, Sector 2, 020596 București, Tel: 031.438.2576, Fax: 031.817.6393


www.tdppartners.ro

Mergi sus