Totul despre cultura cartofului: plantare, soiuri recomandate, îngrijirea și protecția culturii

Află totul despre tehnologia de cultivare a culturii de cartofi dar și alte aspecte importante pentru a obține recolte profitabile.

Cartoful este unul dintre cel mai răspândite alimente la nivel global, fiind cultivat în întreaga lume. În România producția totală de cartofi, în 2021, a fost de 1,398 mii tone, potrivit datelor furnizate de INS. Deși nu este o cultură pretențioasă, există anumiți factorii care înfluențează productivitatea, rentabilitatea și calitatea culturii.

Ce trebuie să știi pentru a avea o cultură rentabilă

Cartoful are un sistem radicular superficial, plantele având o capacitate mai scăzută de a exploata elementele nutritive din sol. Pentru o obține o productivitate ridicată și recolte bogate, de calitate, producătorii trebuie să țină cont de factorii care au un impact major asupra randamentului culturii de cartofi. Alegerea soiului, respectarea tehnologiei de cultivare, fertilizarea, măsurile fitotehnice, lucrările agrotehnice, recoltarea și depozitarea corectă sunt factori esențiali pentru a obține cel mai bun raport între productivitate, calitate și profitabilitate.

Cultura cartofului - cum alegi soiul potrivit

Cartoful preferă solurile fertile, însorite și irigate. Plantă anuală cu tulpini subterane, cartoful se pretează pentru cultivare în câmp, grădină, spații protejate, în sistem intensiv sau industrial. Indiferent de sistemul de cultivare, randamentul producției este influențat de calitatea solului și tipul de soi ales. Alegerea soiului potrivit se face în funcție zonă, perioada de vegetație, calitatea tuberculilor și modul de utilizare.

Alegerea zonei pentru cultivarea cartofului

Atunci când vine vorba de cultivarea cartofilor, este important să știi că, cultura cartofului este sensibilă la atacul agenților patogeni. De aceea, atunci când alegi zona pentru cultivarea cartofului, este important să eviți terenurile care acumulează apă și solurile în care au fost cultivate alte solanacee.

Soiuri de cartofi

Prin prisma soiurilor de cartofi, în țara noastră, culturile de cartofi sunt tot mai diversificate. Conform Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2022, în ţara noastră se cultivă 23 de soiuri de cartofi, create de următoarele instituţii: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov și Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc.

În funcție de perioada de vegetație, soiurile de cartof pentru cultură în România se împart în:

 • Soiuri extratimpurii;
 • Soiuri timpurii, cu perioada de vegetaţie de până la 90 zile: Roclas Braşov;
 • Soiuri semitimpurii, cu perioada de vegetaţie cuprinsă între 90 şi 110 zile: Amicii, Astral N, Nativ, Tenant;
 • Soiuri semitârzii, cu perioada de vegetaţie cuprinsă între 110 şi 130 zile: Armonia, Brașovia, Castrum, Coval, Cosiana, Foresta, Redsec, Nemere, Productiv, Albioana, Sarmis, Temerar;
 • Soiuri târzii, cu perioada de vegetaţie de peste 130 zile: Gared.

După calitatea tuberculilor, soiurile de cartofi se împart în:

 • Clasa A - puțin făinoși, folosiți în general la salată, nu se sfărâmă la fierbere și au consistenţă tare;
 • Clasa B - tuberculi puţin făinoşi, nu se sfărâmă la fierbere sau se crapă puţin uneori, sunt consistenţi;
 • Clasa C - tuberculi făinoşi, cu o consistenţă redusă, care crapă în timpul fierberii;
 • Clasa D - foarte făinoşi, se sfărâmă complet în timpul fierberii şi au consistenţă redusă, sunt utilizați în industria amidonului.

După modul de utilizare:

 • soiuri de masă - conţinut redus de amidon (14-17%) şi mai ridicat în proteine;
 • soiuri industriale - foarte productive, cu un conţinut ridicat de amidon (20-25%) şi o durată de fierbere mai redusă:
 • soiuri furajere - bogate în amidon şi proteine;
 • soiuri mixte - folosite în scop culinar, furajer şi pentru prelucrări industriale.

Tehnologia de cultivare

Când vine vorba de cultura cartofului, crearea condițiilor optime de plantare este esențială pentru a favoriza dezvoltarea corectă a plantelor.

Pregătirea terenului: cerințe de cultivare

Cartoful preferă solurile reavene, lutoase, ușor acide, cu drenaj bun ce permit aerisirea rădăcinilor și un pH de 5,5 - 6. Regula ce trebuie avută în vedere la plantarea cartofului este ca temperatura din sol să fie de peste 5-6 grade Celsius la o adâncime de 10 cm în sol, iar solul să fie zvântat.

Cultivarea cartofului: Perioada optimă pentru plantare

Perioada de plantare este un factor important pentru orice cultură. Dacă plantarea se face în perioada optimă, planta întâlnește condițiile prielnice pentru dezvoltare și se obțin producții superioare atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere calitativ.

În ceea ce priveşte densitatea, norma de plantat este de aprox. 50-70.000 tuberculi/ha (4.000 kg/ha).

Când se plantează cartoful primăvara

In functie de temperatura, perioada optimă pentru plantare cartofi primăvara este până la 20 martie în zona de câmpie. În zonele de deal, tuberculii încolțiți se plantează până la 10-15 aprilie şi până la sfârşitul lunii aprilie în depresiuni, în funcţie de temperatură şi precipitaţii. Înainte de înființarea culturii de cartofi primăvara, solul se sapă sau se ară la o adâncime de aproximativ 28-30 cm.

La ce distanță se plantează cartofii?

Indiferent că este vorba de plantarea cartofilor în grădină, câmp sau spații protejate, pentru cartofii timpurii, distanța între rânduri este de 60 de centimetri. Pe terenuri nisipoase, distanța dintre rânduri ar trebui să fie mai mare, ajungând până la 70 de cm. Distanţa între tuberculi pe rând este cuprinsă între 19 și 27 cm.

Adâncime plantare cartofi

Dacă vrei să afli care este care este adâncimea recomandată pentru plantarea cartofului, trebuie să știi ca cea mai bună adâncime plantare cartofi este cuprinsă între 8-9 centimetri (prin acoperire cu biloane).

Cultura cartofului în grădină

Tehnologia de cultivare a cartofului în grădină este similară cu cea din câmp. Pentru cultura cartofului în grădină, tuberculii se plantează în grădină, pe terenuri plane, cu soluri reavene, când temperatura solului este de aproximativ 7 grade Celsius.

Lucrările agrotehnice la cultura de cartofi

Adoptarea unor măsuri agrotehnice eficiente este importantă pentru pentru dezvoltarea corectă a plantelor, prevenirea și combaterea agenților patogeni dar și pentru obținerea unor recolte mari și de calitate. Principalele lucrări agrotehnice necesare pentru cultura de cartofi sunt: irigarea, fertilizarea, rotația culturilor și igiena fitosanitară.

Irigarea

Cultura cartofului are cerințe mari de apă pe întreaga perioadă de vegetaţie. Umiditatea optimă a aerului trebuie să fie de 75-80%. Norma de udare diferă în funcție de tipul de sol, climă și nevoie de apă a soiului cultivat. Umiditatea din sol variază între 250 și 390 mm precipitații.

Fertilizarea, factor esențial pentru un randament bun

Pentru fiecare 1.000 kg tuberculi şi biomasa epigee aferentă, cartoful consumă în medie 5 kg azot - N, 3 kg pentaoxid de fosfor - P2O5, 8 kg oxid de potasiu - K2O, 3 kg oxid de calciu - CaO şi 1 kg oxid de magneziu - MgO.

În ceea ce privește fertilizarea minerală, după leguminoase perene, doza de azot se reduce cu 20-30 kg/ha şi se măreşte doza de fosfor cu 20 kg/ha. După leguminoase anuale, doza de azot se reduce cu 10-20 kg/ha şi se măreşte doza de fosfor cu 15 kg/ha. După plante tehnice, doza de azot şi fosfor se măreşte cu 10-20 kg/ha.

Schema fertilizare cartof

Cele mai recomandate îngrăşăminte chimice cu azot sunt nitrocalcarul şi ureea pe solurile acide, iar pe cele neutre azotatul de amoniu şi ureea. Îngrăşămintele simple cu P şi cu K se aplică înainte de efectuarea arăturii. Cele cu N se aplică primăvara la pregătirea solului pentru plantare şi din nou la 10-35 zile după răsărire. Îngrăşămintele complexe se pot aplica atât la plantare, cât și în vegetaţie.

În ceea ce privește schema fertilizare cartof cu gunoi de grajd, ea este prielnică soiurilor timpurii, fiind bine valorificată și de către soiurile tardive. Se recomandă cantităţi de 20-40 t/ha gunoi de grajd şi se reduc dozele de îngrăşăminte chimice cu 2 kg N, 1 kg P2O5 şi 2,5 kg K2O pentru fiecare tonă de gunoi de grajd aplicată.

Rotația culturilor

Cartoful preferă solul reavăn si nu suportă monocultura. De aceea, se impune o rotație a culturii de cartof de 2-4 ani cu alte culturi premergătoare precum: grâu, orz, ovăz, porumb, mazăre, varză, ceapă, care să atragă inamicii naturali ai gândacului din Colorado (păsări și alți gândaci de pământ sau buburuze).

Măsuri de prevenire și combatere a buruienilor, bolilor și dăunătorilor

Protejarea inteligentă a culturii de cartofi în fața atacului agenților patogeni presupune adoptarea următoarelor măsuri de prevenire și îngrijire a culturii:

 • Lucrările de pregătire și îngrijire a solului, înainte de semănat;
 • Distrugerea buruienilor;
 • Arătura adâncă din toamnă;
 • Alegerea corectă a soiurilor, în funcție de zona geografică de cultivare, condițiile climatice, calitatea solului;
 • Folosirea unor soiuri mai puțin sensibile sau a unor hibrizi rezistenti la boli;
 • Tratarea tuberculilor înainte de plantare;
 • Respectarea tehnologiei de cultivare și realizarea corectă și la timp a lucrărilor agrotehnice;
 • Utilizarea unor cantităţi optime de fertilizatori, în conformitate cu specificaţiile și recomandările producătorilor;
 • Rotația culturilor;
 • Recoltarea cartofilor la timp.

Soluții smart pentru protecția eficientă a culturii de cartof

Protejarea culturii de cartofi înseamnă implementarea unor măsuri fitosanitare de prevenire și combatere a bolilor, dăunătorilor și buruienilor cu ajutorul unor soluții smart care să asigure îmbunătățirea randamentelor și creșterea potențialului de producție.

Cele mai frecvente boli ale cartofului sunt mana, alternarioza şi putregaiul uscat al tuberculilor.

Mana cartofului (Phytophtora infestans) este cea mai frecventă şi cea mai periculoasă boală a cartofului. Afectează culturile în mod special în anii ploioși, iar pierderile pot ajunge și la 50% sau mai mult. Forma cea mai frecventă de atac este pe frunze, sub forma unor pete mari, circulare, verzi-gălbui sau cenuşii, cu puf foarte fin, pe faţa inferioară a limbului. Pe tulpini şi peţioluri apar pete brune, alungite. Pe tuberculi, infecţia se observă, la început, numai în secţiune, sub forma unor zone brune, care pornesc de la periferie şi înaintează către centru sub formă de raze.

O altă afecțiune des întâlnită la cartof este alternarioza cartofului (Alternaria solani), care se manifestă în special pe frunze, prin pete brune-cenuşii, cu zone concentrice. Pe suprafaţa petelor se formează o pulbere fină, catifelată, de culoare negricioasă. În anii cu condiții favorabile, atacul poate trece și pe tuberculi, care prezintă pe tegument pete aproximativ circulare, brune, puțin adâncite.

Care sunt cei mai întâlniți dăunători ai cartofului și ce tratamente aplicăm?

Gândacul din Colorado are 1-2 generații pe an și iernează în sol la o adâncime de 20-50 cm. Primăvara, după o perioadă scurtă de hrănire, adulții depun ouă pe dosul frunzelor. După incubație apar larvele, care trec prin patru vârste larvare. Durata stadiului larvar este, în general, de 15-30 zile. La dezvoltarea completă larvele părăsesc plantele și se retrag în sol, unde se transformă în crisalide și apoi în adulți. Adulții și larvele rod frunzele plantelor de cartof. În lipsa unor măsuri de protecție fitosanitară și la un atac puternic, culturile pot fi compromise din primele stadii de dezvoltare.

Alţi dăunători din cultura cartofului sunt: nematozii (Globodera rostochiensis, Dithylenchus spp), viermii sârmă (Agriotes spp.) și afidele (Aphis spp.).

Ce erbicide să alegi pentru cultura de cartof

Apariția și creșterea rapidă a buruienilor poate produce mari pagube încă din primele faze de vegetație a culturii de cartofi. Folosirea unor erbicide specifice cu spectru larg de acțiune este o soluție eficientă pentru prevenirea și combaterea pagubelor în culturile de cartofi.

Basagran® SL este un erbicid pe bază de bentazonă, din grupa diazinelor, eficient împotriva buruienilor dicotiledonate. Basagran® SL are o acţiune de contact, cu impact asupra procesului de fotosinteză, fiind absorbit prin frunze şi alte organe verzi. Efectul este vizibil după aproximativ 2 zile, manifestat prin îngălbenirea buruienilor sensibile şi apoi necrozarea lor.

Frontier® Forte este un erbicid pe bază de dimetenamid-P, din grupa amidelor ce asigură o eficacitate foarte bună împotriva principalelor buruieni graminee anuale şi a unor importante buruieni dicotiledonate.

Stomp® Aqua este un erbicid pe bază de pendimetalin, aplicat la sol, pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi a unor specii de dicotiledonate anuale. Inhibă atât diviziunea celulei, cât şi alungirea acesteia în meristemul rădăcinilor. Dezvoltarea buruienilor este stopată direct, ca urmare a absorbţiei prin vârfurile de creştere coleoptil/hipocotil. Buruienile mor imediat după germinare sau răsărire, fiind eliminate timpuriu din competiţie.

Stratos® Ultra este un erbicid pe bază de cicloxidim ce combate buruienile monocotiledonate anuale și perene. Produsul are o acţiune sistemică şi este absorbit prin părţile verzi ale buruienilor. Substanţa activă pătrunde în plante la 1-2 ore de la aplicare, migrează ascendent şi descendent.

Fungicide eficiente pentru cultura de cartof

Tratamentele efectuate la timp vor preveni apariția și dezvoltarea bolilor și vor asigura o productivitate ridicată și o recoltă bogată.

Pentru combaterea alternariozei, se recomandă aplicarea fungicidului Polyram® DF, care conţine 80% metiram, un fungicid de contact, cu acțiune multi-site. Doza de aplicare este de 1,8 kg/ha.

Alegerea insecticidelor adecvate culturii de cartof

Pentru a ține departe dăunătorii se poate aplica un tratament cu Alverde® - un insecticid care conține metaflumizon, având un nou mod de acțiune împotriva larvelor şi adulţilor gândacului din Colorado (Leptinotarsa decemlineata). Produsul conţine 240 g/l metaflumizon. Acţionează asupra sistemului nervos al insectelor, blocând în poziţie închisă canalul de sodiu din sistemul nervos. Acţionează ca agent de hrănire (prin ingestie), având şi o anumită activitate iniţială de contact. Pentru combaterea gândacului din Colorado, momentul aplicării este la începutul infestării, după ce larvele au eclozat, pentru a se evita producerea de daune, deşi Alverde® combate toate stadiile mobile ale dăunătorului, inclusiv adulţii.

În condiţii normale de infestare, produsul este capabil să controleze complet populaţia (generaţia) de dăunători instalată, printr-un singur tratament. În anumite condiţii de presiune severă şi continuă de atac, poate fi necesară o a doua aplicare, pentru a menţine un control complet.

Schema de tratament pentru cultura de cartof

TratamentPerioada optimă de aplicareDoza omologatăPauza dintre tratamente
Basagran® SLSe aplică postemergent. BBCH 12-192,0 l/haSe va evita efectuarea tratamentului în perioadele de stres ale buruienilor
Frontier® ForteSe aplică preemergent0,8 – 1,4 l/ha preemergent 1,4 l/ha pentru culturi infestate cu Solanum nigrum‚ Xanthium italicum‚ Galium aparineNu recomandăm aplicarea pe terenuri cu arătură de primăvară.
Stomp® AquaSe aplică preemergent2 - 4 l/haPentru legumele care se cultivă prin răsad, produsul se aplică cu 1-3 zile înaintea transplantării.
Stratos® UltraSe aplică postemergent (BBCH 12-39)1-2 l/ha singur sau 1 l/ha + 1 l/ha adjuvant (DASH HC)Se aplică maxim 1 tratament
Polyram® DFDe la dezvoltarea lăstarilror până la dezvoltarea tuberculilor1,8 kg/ha14 zile
Alverde®De la începutul dezvoltării până la dezvoltarea tuberculilor0,25 l/ha3 zile

Recoltarea și depozitarea cartofilor

Cartoful se recoltează, de regulă, când tuberculii au peste 30 de grame și coaja se exfoliază ușor. Cartoful pentru consum de toamnă-iarnă şi cartoful pentru industrializare se recoltează la maturitate, când 2/3 din vrej este uscat, iar 1/3 are culoarea galbenă. Cartofii sunt sensibili la umezeala solului, de aceea, recoltarea se face pe sol uscat, în lipsa precipitaţiilor. Recoltarea cartofilor la timp previne atât apariția putregaiurilor cât și a gandacilor din Colorado care vor vâna toți tuberculii rămași în pământ. Pentru a evita riscul apariției bolilor de depozit, cartofii trebuie păstrați în spații răcoroase, cu temperaturi de aproximativ 3-8 grade Celsius.

Adoptarea unor bune practici agricole, respectarea tehnologiei de cultură și folosirea unor tratamente eficiente te vor ajuta să obții cele mai profitabile culturi de cartofi.

cand recoltezi cartofii

Culturi similare

Fii un fermier informat!

Serviciile mele: gestionează rapid și ușor abonările (email sau SMS). Vei primi astfel informații personalizate din partea noastră și vei avea partea de conținut premium.

Abonează-te acum

Produsele BASF

Descoperă gama de produse adaptate nevoilor tale

Listă produse

Ne puteți găsi de acum și pe Facebook!

Nu uita să dai like paginii noastre pentru a fi la curent cu ultimele știri, dar și pentru a afla sfaturi oferite de colegii noștri.

Accesează pagina

De acum poți primi noutățile BASF și pe WhatsApp

Te poți abona la informările noastre în 3 pași simpli. Știri, sfaturi, recomandări, rapid și ușor, direct pe WhatsApp.

Mai multe detalii

BASF AgSolutions Finder

Soluția digitală îți oferă sugestii de produse doar pe baza nevoilor tale, simplu, rapid și interactiv. Alege problemele cu care de confrunți în cultura ta și vei primi recomandările noastre de produse.

Vezi recomandările

Soluții digitale de la BASF

Aplicația AgAssist – asistentul digital din buzunarul tău

Descarcă aplicația
Mergi sus