Agronomii sub 40 de ani vor primi terenuri de la stat pentru a-și înființa ferme

Terenurile agricole vor fi atribuite direct de Agenția Domeniilor Statului

Vești bune pentru tinerii agronomi. Ministerul Agriculturii a publicat proiectul de hotărâre prin care completează normele metodologice de aplicare a legii nr 268/2001. Este vorba de acordarea de terenuri agricole tinerilor agronomi, absolvenți ai învățământului de profil, cu vârste sub 40 de ani. Terenurile ar urma să fie atribuite în mod direct de Agenția Domeniilor Statului.

Concret, proiectul prevede că: ”Tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, care pot fi persoane fizice, titulari ai unei persoane fizice autorizate, membru și reprezentant legal al unei întreprinderi familiale, cu cota de participare la beneficii și pierderi mai mare de 50%, titulari ai unei întreprinderi individuale, asociat/acționar unic sau majoritar și administrator unic al unei societăți cu răspundere limitată sau a unei societăți pe acțiuni, în vederea înființării de ferme, li se atribuie direct în concesionare numai terenuri cu destinație agricolă, libere de contract, în suprafață maximă de 50 ha, aparținând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului”.

Actul normativ vine în completarea unei legi care a fost aprobată încă din noiembrie 2016. După publicare mai rămâne ca Guvernul să aprobe actul normativ, pentru ca acesta să intre în vigoare. În situația în care doritorii vor solicita suprafețe mai mari decât cele disponibile, autoritățile vor aplica procedura concurențială pentru a determina cine primește sau nu terenurile agricole. Modalitatea de concesionare a terenurilor agricole, prin atribuirea directă a acestora, se va stabili prin norme interne ale Agenției Domeniilor Statului.

Mergi sus