Utilizarea echilibrată a resurselor naturale și a input-urilor tehnologice

Editorial: Care sunt regulile de aur pentru a reduce presiunea asupra mediului

Creșterea eficienței în utilizarea resurselor naturale și a input-urilor tehnologice poate conduce atât la îmbunătățirea rezultatelor economice ale fermelor, cât și la practicarea unei agriculturi durabile, în contextul schimbărilor climatice și al creșterii economiei mondiale, pe fondul sporirii populației globale. Fermierii și, mai ales, cercetătorii științifici din domeniu caută cele mai bune soluții pentru realizarea obiectivului de a produce mai multă valoare cu mai puține resurse. Obiectivul lor este de a scădea riscul apariției deficitului, pe fondul creșterii prețurilor din cauza concurenței accentuate pentru resursele convenționale tot mai reduse rămase la dispoziția industriilor și spre a menține impactul asupra mediului în limite acceptabile ecologic.

La nivel global, tot mai mulți specialiști semnalează faptul că, pe fondul unei gestionări iresponsabile, există un risc real de producere a unor schimbări ireversibile ale ecosistemelor. Specialiștii arătau, de exemplu, faptul că s-au redus dramatic rezervele de specii de pești valoroși, precum codul din Oceanul Atlantic, conform evaluărilor efectuate în largul coastei Canadei, în anii ’90. În contextul lipsei unor decizii, măsuri și acțiuni potrivite, rezervele de cod nu s-au refăcut, zeci de mii de oameni rămânând fără surse de venit și, în zonele respective, înregistrându-se costuri umane și materiale enorme.

Din perspectivă agricolă, fermierii din România primesc vești optimiste, odată cu introducerea cu prioritate în agenda de lucru a cercetătorilor științifici de profil a unor teme precum cele legate de conservarea durabilă și sustenabilă a fertilității solului. Aplicarea rațională a îngrășămintelor, în condițiile unui sistem optimizat de rotație a culturilor, elaborarea unor tehnologii la principalele culturi de câmp prin optimizarea normelor de eco-condiționalitate, îmbunătățirea managementului de protecție a plantelor de cultură împotriva agenților de dăunare, evaluarea impactului fertilizării și amendării îndelungate asupra mediului, în contextul încălzirii globale pentru asigurarea gestionării durabile a fertilității solurilor acide sunt doar câteva dintre temele cu potențial.

Cercetările legate de îmbunătățirea practicilor de management integrat al culturilor pentru prevenirea și combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor, activități care trebuie să fie prietenoase cu mediul, sunt incluse în Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură și Dezvoltare Rurală - ADER 2022", care își propune să ofere soluții în privința protecției mediului și a combaterii schimbărilor climatice, pentru o mai bună orientare spre piață și pentru asigurarea într-o mai mare măsură a legăturii dintre cercetare, inovare, consultanță, fermieri și procesatori.

Obiectivele Planului Sectorial - ADER 2022 se referă la dezvoltarea unor metode de producție sustenabile, inclusiv a rezistenței culturilor la boli și dăunători, precum și a unor practici inovatoare de stimulare a competitivității economice și de consolidare a evoluției pieței, de atenuare a schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Politica Agricolă Comună de după 2020, trebuie să fie deschisă față de cercetare și inovare, pentru a reflecta caracterul multifuncțional al sistemelor agricole și alimentare, îmbunătățind astfel accesul la cunoștințe noi. De asemenea, ar trebui să asigure în continuare securitatea alimentară prin accesul permanent la alimente suficiente, sigure și hrănitoare și să contribuie la obținerea unei producții agricole sustenabile, o alimentație mai sănătoasă și la bunăstarea animalelor”, arată MADR.

Planul Sectorial - ADER 2022 se va derula în perioada 2019 - 2022. Potrivit datelor MADR, bugetul estimat este de 133.000.000 lei, din care pentru anul 2019 – 20.000.000 lei, pentru anul 2020 – 50.000.000 lei, pentru anul 2021- 38.000.000 lei, respective pentru anul 2022 – 25.000.000 lei. Cum sustenabilitatea utilizării resurselor limitate ale Pământului reprezintă o problemă globală, concomitent cu reducerea presiunii asupra rezervelor de resurse, devine stringentă necesitatea de a respecta așa-numitele reguli de aur pentru maximizarea creșterii economice.

Conform opiniilor specialiștilor europeni, între respectivele reguli de aur se numără economisirea (unele economii ale UE sunt de 16 ori mai eficiente decât altele), reciclarea, substituirea (unele resurse principale să fie înlocuite cu unele alternative care oferă o eficiență mai mare și care au un impact negativ mai mic asupra mediului), reducerea volumului de resurse consumate (inclusiv prin noi modele de afaceri sau prin bunuri și servicii care necesită un aport de resurse mai mic), precum și evaluarea (evaluând corect serviciile ecosistemice și resursele naturale și stabilind prețul lor corect, se va reduce presiunea asupra mediului). În aceeași măsură, fiecare persoană, fizică și juridică, are mai mult de meditat inclusiv asupra comportamentului de consum, asociat nevoii de investiții suplimentare în inovare.

Petronela Cotea Mihai este unul dintre cei mai experimentați jurnaliști români pe teme agricole. Cu un master obținut la USAMV Iași, stagii de pregătire la BBC și o experiență de peste 23 de ani în presa agricolă, doamna Cotea a obținut numeroase premii la concursurile de specialitate. Începând din 2013 este membru fondator și vicepreședinte al Asociației Presei Agricole din România.

Petronela Cotea Mihai este realizatorul Matinalului Agrar , din fiecare duminică la Radio România Iași , al rubricii ”Fermier European”, colaborator al televiziunii Telemoldova Plus, dar și colaborator al revistei agricole Ferma.

Mergi sus