BASF Agricultural Solutions România
Agricultură

Tinerii fermieri își pot înființa PFA-uri pentru a accesa fonduri de 50.000 de euro prin PNDR

23 sept. 2017

Care sunt pașii necesari pentru a beneficia de banii europeni în 2018

Fermierii până la 40 de ani pot accesa anul viitor submăsura 6.1 ”Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul PNDR 2020, pentru a primi fonduri de 50.000 de euro. Pentru aceasta însă e necesar să își înființeze o societate comercială sau un PFA (Persoană Fizică Autorizată) și să îndeplinească mai multe condiții cumulate.

Submăsura se adresează doar celor care au 40 de ani neîmpliniți la momentul depunerii cererii, cu condiția să dețină calificarea profesională și competențele necesare și să se fi stabilit pentru prima dată ca șef al unei exploatații agricole. La rândul său, exploatația trebuie să fie înregistrată ca persoană juridica (întreprindere mică sau microîntreprindere), să figureze în Registrul Unic de Identificare al APIA, în Registrul Agricol și, în funcție de anumiți factori, în Registrul Exploatațiilor, administrat de Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. De asemenea, exploatația trebuie să aibă o dimensiune economică între 12.000 – 50.000 de SO.

Cea mai simplă variantă este să înființezi un PFA. Pentru aceasta, ai nevoie să parcurgi câțiva pași.

În primul rând, trebuie să depui la Oficiul Registrului Comerțului din județul de domiciliu cererea de verificare a disponibilității numelui PFA-ului. Formatul acestuia va fi chiar numele tău, urmat de sintagma ”Persoană fizică autorizată”. Dacă numele este disponibil, va fi rezervat și poți pregăti documentele necesare. Ai nevoie de cartea de identitate, un specimen de semnătură autentificat la notar, cererea de înregistrare, anexa privind înregistrarea fiscală, declarația tip că nu desfășori activitatea la sediul profesional, sedii secundare sau în afara lor, sau că îndeplinești condițiile legale de funcționare prevăzute de legislația sanitar-veterinară, de mediu și protecția muncii, declarația pe propria răspundere că îndeplinești condițiile legale pentru a desfășura activități ca PFA și actele prin care atești dreptul de folosință asupra sediului profesional sau punctului de lucru. Suplimentar, va mai trebui să prezinți documentele care atestă pregătirea profesională sau experiența. Formularele se pot descărca de pe site-ul ONRC sau se pot obține de la ghișeele ONRC.

Odată pregătite toate aceste documente, le vei depune la ghișeul ONRC pentru PFA-uri. În aproximativ trei zile va fi soluționat și dosarul tău. Nu uita însă, înainte de toți acești pași, să iei în considerare cuantumul taxelor și contribuțiilor sociale CAS și CASS. Dacă ți se par dezavantajoase, poți opta pentru înființarea unei întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau a unui SRL.

Oricare ar fi soluția aleasă, nu uita că, pentru a putea beneficia de submăsura 6.1 , va trebui să depui cererea de finanțare la AFIR în termen de maximum 24 de luni de la înființarea persoanei juridice, va trebui să prezinți un plan viabil de afaceri, pe care să începi să-l implementezi în cel mult 9 luni de la acordarea sprijinului și să te angajezi să devii fermier activ în maximum 18 luni de la data încheierii instalări. Totodată, va trebui să faci dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, pentru a primi a doua tranșă, de 25% din cei 50.000 de euro.

Mergi sus