Cultura Porumbului - Ghid A-Z: rotație, semănat, îngrijire, recoltare

Dacă vrei să știi ce presupune cultura porumbului află toate informațiile de care ai nevoie, atât pentru o producție mare, cât și pentru culturile pe suprafețe mici.

 • Cultura Porumbului: Informații Generale
 • Cultura Porumbului: Rotația culturilor și lucrările solului
 • Cultura Porumbului: Fertilizarea
 • Cultura Porumbului: Sămânța și Semănatul
 • Cultura Porumbului: Lucrări de îngrijire
 • Cultura porumbului: tratamente de protecție
 • Cultura porumbului: Irigarea
 • Cultura Porumbului: Recoltarea

Cultura porumbului poate fi extrem de profitabilă indiferent de suprafață, însă pentru asta este esențial să fie respectate câteva particularități ale acestei plante. România este unul dintre cei mai mari producători de porumb din Uniunea Europeană și a recoltat aproape 8,5 milioane de tone de porumb în 2016, peste 1,5 milioane de tone mergând la export în țări din blocul european, cât și în afara lui.

Dacă ești interesat de cultura acestei plante, poți găsi toate informațiile de care ai nevoie mai jos. Vei afla date vitale pentru a avea o cultură de porumb sănătoasă și bogată.

Cultura Porumbului: Informații Generale

Potrivit Manualului de Fitotehnie al Conf. univ. dr. Viorel Ion, porumbul are o capacitate de producție cu circa 50% mai mare față de celelalte cereale, dar și o arie largă de răspândire, deoarece este puțin influențată de schimbările climatice. Mai mult decât atât, porumbul are o rezistență mare la secetă, ploi abundente, dar și la boli și dăunători, iar lucrările agrotehnice și de recoltare pot fi mecanizate total.

În afara acestor argumente, porumbul este cultivat peste tot pe glob și datorită posibilităților foarte variate de valorificare a producției. El se folosește atât în alimentația umană, cât și drept furaje pentru animale. De asemenea, din porumb se pot obține și biocombustibili și celuloză, iar unele părți – mătasea porumbului, de pildă - sunt folosite inclusiv în scop medicinal.

Porumb: Tulpina

Tulpina porumbului este înaltă, groasă, neramificată și are între 9 și 12 internoduri. Înălțimea tulpinii la planta de porumb variază între 30 și 700 de cm, însă porumbul comercial are de obicei o înălțime de circa 250 de cm.

Porumb: Frunza

Frunzele porumbului sunt mai mari decât a celorlalte cereale păioase, sunt dispuse alternativ pe tulpină, au teaca bine dezvoltată și despicată până la bază.

În perioadele secetoase, limbul se răsucește spre interior mărindu-și astfel rezistența la secetă. Există o strânsă legătură între gradul de umiditate a solului, ritmul de formare a frunzelor, durata vieții lor, productivitatea fotosintezei și mărimea recoltei porumbului, astfel încât putem spune că frunzele sunt un indicator al productivității unei culturi de porumb.

Porumb: Inflorescența

Porumbul are o inflorescență unisexuat-monoică. Florile masculine apar cu 5-7 zile înaintea celor feminine și sunt grupate în inflorescențe de forma unui panicul în partea superioară a tulpinii. Paniculul are un ax principal pe care se prind 10-40 de ramificații laterale. Inflorescența este protejată total de pănuși, care sunt, de altfel, tecile unor frunze modificate. Acestea pot fi strânse de știulete la unele forme și se pot desface ușor la altele.

Care este diferența dintre porumbul dulce (zaharat) pentru fiert și cel convențional?

Există mai multe grupe de varietăți în porumbul cultivat, însă cele mai cunoscute sunt porumbul dulce și cel convențional, furajer. În țara noastră se regăsesc mai multe varietăți de porumb dulce, Zea mays, precum: dentiformis, indurata, aorista, everta, saccharata, amylacea.

Zea mays conv. dentiformis Körn – cunoscut și sub numele de porumbul dinte de cal.

Zea mays conv. indurata (Sturt.) Bailey – este porumbul cu bobul tare și sticlos. Boabele sunt rotunjite în partea superioară, netede, lucioase și dure.

Zea mays conv. aorista Grebensc. – cunoscut și sub numele de porumb semisticlos, prezintă caracteristici intermediare dintre grupele dentiformis și indurata.

Zea mays conv. everta Sturt. - este porumbul de floricele. Plantele au talie mai mică, dar au capacitatea de a forma mai mulți știuleți pe plantă

Zea mays conv. saccharata Sturt. – este porumbul zaharat sau dulce, care se consumă fiert. Se caracterizează prin boabe cu endospermul aproape în întregime sticlos, iar boabele au un gust dulce.

Zea mays conv. amylacea Bailey - porumbul amidonos sau făinos, are boabe cu endospermul aproape în întregime făinos, conținutul de amidon este de circa 82%.

Cultura Porumbului: Rotația culturilor și lucrările solului

Porumbul suportă și monocultura, dacă sunt aplicate îngrășăminte minerale și organice, însă se recomandă și rotația, pentru a nu se reduce conținutul de humus și macroelemente din sol. Deși este posibilă monocultura pe perioade îndelungate, pentru o producție optimă se recomandă rotația culturilor.

Plantele premergătoare recomandate sunt leguminoasele anuale pentru boabe și furajere, cerealele păioase, inul, cânepa, cartoful, sfecla de zahăr, sfecla furajeră și floarea-soarelui. Este practicată și rotația grâu-porumb, însă recomandarea specialiștilor este ca această rotație să fie întreruptă prin cultivarea unei alte plante.

Lucerna nu este o plantă premergătoare potrivită pentru porumb, mai ales în zonele secetoase, deoarece lucrena consumă multă apă și lasă o rezervă mică în sol pentru porumb. Nu este recomandată nici cultivarea porumbului după sorg sau iarbă de Sudan.

Porumbul este o bună premergătoare pentru culturile de primăvară, dar și pentru grâul de toamnă, în cazul în care sunt cultivați hibrizi cu perioadă de vegetație mai scurtă.

Cultura Porumbului: Fertilizarea

Porumbul are nevoie de o cantitate mare de elemente nutritive. Pentru 100 de kg de boabe este nevoie de 1,8 - 2,6 kg azot (N), 0,86 - 1,4 kg pentaoxid de fosfor (P2O5), 2,4 - 3,6 kg oxid de potasiu (K2O). Este nevoie, așadar, de fertilizare cu azot, fosfor și potasiu, în funcție de soluri și condiții de irigare.

Doza de azot recomandă este cuprinsă între 90 și 200 kg/ha, cea de fosfor este între 30 și 100 kg P2O5/ha, iar cea de potasiu este între 40-80 kg K2O/ha.

Aplicarea îngrășămintelor foliare constă în 1-2 administrări, prima în faza de 4-6 frunze, iar a doua la un interval de circa 2 săptămâni de la prima administrare. Se utilizează volume de soluție cuprinse între 300-500 m3/ha, cu o concentrație de 1,0-1,5%. Fertilizarea foliară trebuie însoțită de combaterea chimică a buruienilor și nu înlocuiește fertilizarea de bază cu azot, fosfor și potasiu.


Cultura Porumbului: Sămânța și Semănatul

Porumbul se cultivă pe soluri afânate în profunzime, mărunțite la suprafață, curățate de buruieni și cu o rezervă mare de apă. Se face dezmiriștire, scarificare, arătură la adâncimi de până la 28 de cm, iar aceste lucrări depind de planta premergătoare. Lucrările minime presupun lucrarea solului cu grapa cu discuri, sau afânarea solului cu cizelul urmată de lucrarea cu grapa cu discuri.

Cum alegem hibrizii de porumb

Hibrizii de porumb trebuie aleși în funcție de zona de cultivare, producția dorită la hectar și caracteristicile dorite. La noi în țară se cultivă hibrizi din următoarele grupe de maturitate FAO:

 • grupa 100-300, care cuprinde hibrizii extra-timpurii
 • grupa 300-350, care cuprinde hibrizii timpurii
 • grupa 350 --450, care cuprinde hibrizii semi-timpurii
 • grupa 450-500, care cuprinde hibrizii semi-tardivi
 • grupa 500-600, care cuprinde hibrizii tardivi


Cei mai frecventi hibrizi pentru porumb dulce utilizați în România sunt:

 • hibrizi extratimpurii: Estival, Gina, Prima;
 • hibrizi timpurii: Dacia, Legend;
 • hibrizi semitimpurii: Deliciul verii, Desert, Dulce de Bacău, Savuros, Wombat;
 • hibrizi semitardivi: Diamant, Dulcin.

Importanța tratamentului semințelor înainte de semănat

Tratamentul semințelor de porumb este indicat pentru a evita pagubele în cultură, dezvoltarea și extinderea unor boli și dăunători. Este recomandată, așadar, tratarea semințelor cu fungicide și cu insecticide. Sunt recomandate produsele omologate pentru tratamentul porumbului, iar doza și modul de administrare sunt inscripționate pe eticheta produsului.

Când se seamănă porumbul?

Semănatul porumbului începe temperatura din sol este 8°C, iar vremea este în curs de încălzire. Epoca de semănat optimă este cuprinsă între 1 - 20 aprilie în Câmpia de Vest și Câmpia Română, între 15 - 30 aprilie în centrul Transilvaniei și centrul Moldovei și între 20 - 30 aprilie în zonele submontane și în nordul țării.


Cultura Porumbului: Lucrări de îngrijire

Principalele lucrări de îngrijire la porumb sunt cele ce țin de combaterea buruienilor. Aceste lucrări joacă un rol vital în obținerea unei producții optime. Pentru a combate buruienile se fac erbicidări.

Cultura porumbului: tratamente de protecție

Tratamentele de protecție se aplică pentru buruieni, boli și dăunători și implică aplicarea de erbicide, fungicide și insecticide. Mai jos vom explica fiecare dintre aceste tratamente.


Erbicidarea porumbului

Erbicidarea porumbului se efectuează prin stropirea cu produse erbicide cu aplicare preemergentă sau postemergentă. Se pot folosi următoarele produse de la BASF:


1. Cu aplicare in preemergentă sau în postemergența timpurie

AKRIS® - combate eficient buruienile anuale, monocotiledonate și dicotiledonate, pe întreaga perioadă de protecție si poate fi aplicat atât preemergent cat si postemergent timpuriu. Combate buruieni dicotiledonate importante cum ar fi Amaranthus spp. (Știr) și Ambrosia trifida (Ambrozie). Substanțele active sunt - 280 g/l Dimetenamid-P și 250 g/l Terbutilazina.


Principalele beneficii ale acestui produs sunt:

 • Sinergia foarte bună a celor două substanțe active
 • Combaterea eficientă a buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale
 • Combatere de lungă durată
 • Bună asociere cu alte erbicide, în funcție de natura și gradul de infestare


Vezi ce spune unul dintre cei mai mari agricultori din România, Lucian Buzdugan despre erbicidul Akris® pentru porumb și ce recomandări le face fermierilor pentru o producție mare de porumb.

FRONTIER® FORTE - erbicid pe bază de dimetenamid-P, din grupa amidelor, cu aplicare înainte de semănat sau imediat după semănat, adică preemergent, cu eficacitate foarte bună împotriva principalelor buruieni graminee anuale și a unor importante buruieni dicotiledonate.


Dintre beneficiile sale putem menționa:

 • Eficacitatea foarte bună împotriva principalelor buruieni graminee anuale și a unor importante buruieni dicotiledonate
 • Selectivitatea excelentă
 • Efect îmbunătățit de solubilitatea ridicată
 • Miscibilitatea favorabilă
 • Dispersia foarte bună în sol
 • Datorită efectului rezidual combate și valul doi de buruieni


2. Cu aplicare in postemergență

REKORD™- soluție pentru combaterea integrală a buruienilor în postemergență printr-o singură aplicare, contribuind la realizarea unei producții profitabile. Asigură un control foarte bun al buruienilor perene (SorghumCirsium).

De asemenea, pachetul tehnic REKORD™ oferă și următoarele beneficii:

 • Eficiență ridicată împotriva principalelor buruieni pentru câmpuri curate și recolte bogate.
 • 3 substanțe active diferite, 3 moduri de acțiune diferite, spectru larg de combatere printr-o singură aplicare.
 • Control foarte bun al buruienilor perene (SorghumCirsium). Investiție pe termen lung.
 • Acțiune rapidă datorită bentazonului și adjuvantului.
 • Excelentă selectivitate pentru creșterea uniformă a culturii.

Aplicarea de fungicide la porumb

Condițiile din țara noastră nu duc la o nevoie stringentă de aplicare a fungicidelor, însă unele tratamente vor duce la o producție mai mare și de o calitate mai bună.

Un astfel de tratament este Opera®, din gama AgCelence®, ce oferă beneficii suplimentare și semnificative dovedite, precum toleranță mai bună la stres, recolte mai mari și de calitate superioară. De asemenea, odată aplicat, determină plantele să tolereze mai bine perioadele de stres de natură diferită (hidric, termic etc.).

Fungicidul Opera® manifestă puternice efecte fiziologice care conduc la îmbunătățirea fotosintezei, utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor, creșterea rezistenței plantelor la stres și îndeosebi la secetă și frig, mai puține frunze îmbătrânite și tulpini mai rezistente la frângere.

Tratamente cu insecticide la porumb

Dacă s-au efectuat tratamentele adecvate la sămânță, nu este neapărat necesară aplicarea de tratamente cu insecticide. În unele situații, însă, porumbul este atacat de viermi sârmă (Agriotes), gărgărița frunzelor (Tanymecus dilaticollis), sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis), sau viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera).

Pentru a combate atacul acestor dăunători, se recomandă aplicarea de tratamente cu substanțe active precum thiametoxam, acetamiprid, sau teflutrin.

Cultura porumbului: IrigareaIrigarea este extrem de importantă pentru obținerea unei producții de bună calitate la porumb. Numărul de irigări necesare culturii de porumb este de 3-4, la intervale de 12-14 zile, cu norme de udare de 700-800 m3/ha pe solurile cu permeabilitate bună și 400-500 m3/ha pe solurile cu permeabilitate mai redusă.

În primăverile secetoase poate fi necesară o udare de răsărire și se face o irigare de 200-250 m3/ha.

Cultura Porumbului: RecoltareaRecoltarea porumbului se face sub formă de boabe, mecanizat, la o umiditate a boabelor sub 25%. După recoltare, boabele trebuie uscate până la umiditatea de 14%. În cazul recoltării sub formă de boabe, pierderile trebuie să fie sub 2,5%, gradul de vătămare a boabelor sub 8%, iar puritatea de peste 98%.

Cultura porumbului: Producție la hectar

Anul trecut, în țara noastră, producția medie la hectarul de porumb a fost 3,9 tone. S-au înregistrat însă și producții record în 2016, precum cea de 19,2 tone la hectar, obținută de un fermier din județul Sibiu, conform Agrointel.


Cultura Porumbului: Depozitarea

Porumbul se depozitează în silozuri, la o umiditate mai mică de 14%. Traderii caută în general porumbul care are o umiditate cuprinsă între 13 și 14% și cu un procent de boabe sparte de maxim 2%. Pentru ca porumbul să ajungă la umiditatea cerută de piață, în unele cazuri se utilizează echipamente speciale pentru uscare. De asemenea, pentru a păstra porumbul în stare bună în depozit, se pot aplica diverse produse fitosanitare concepute special în acest scop.

Cultura Porumbului: Cotații bursiere

Porumbul se poate vinde atât la poarta fermei, din depozit, în portul Constanța, cât și la brokeri, direct pe bursă. Cotațiile porumbului depind de condițiile climatice și de nivelul productivității. În anii buni, când producția este mare, desigur că și prețurile scad.

În vara anului trecut (2016) prețurile au fost de 650 de lei/144 de euro pe tonă în Banat, 749 de lei/167 de euro pe tonă în Muntenia și 590 de lei/131 de euro pe tonă în Oltenia. În portul Constanța, tona de porumb a avut un preț de 160 de dolari/tonă.

După cum se poate vedea, cultura porumbului nu este la fel de pretențioasă precum a altor cereale, însă are, totuși, particularitățile sale. Datorită numeroaselor sale utilizări, este un produs care se vinde foarte bine și care poate aduce profituri substanțiale antreprenorilor.

Culturi similare

Profită de ofertele speciale BASF

Descoperă ofertele speciale și pachetele tehnologice BASF.

Vezi promoțiile BASF

Echipa vânzări BASF din zona ta

Ai întrebări despre produsele noastre?

Contactează-ne acum

Fii un fermier informat!

Serviciile mele: gestionează rapid și ușor abonările (email sau SMS). Vei primi astfel informații personalizate din partea noastră și vei avea partea de conținut premium.

Abonează-te acum

Soluții digitale de la BASF

Aplicația AgAssist – asistentul digital din buzunarul tău

Descarcă aplicația

De acum poți primi noutățile BASF și pe WhatsApp

Te poți abona la informările noastre în 3 pași simpli. Știri, sfaturi, recomandări, rapid și ușor, direct pe WhatsApp.

Mai multe detalii
Mergi sus