BASF Agricultural Solutions România
Agricultură

Cresc tarifele de cadastru pentru înregistrarea terenurilor

26 apr. 2018

Care sunt sumele aprobate de autorități

Guvernul a aprobat noile reglementări pentru accelerarea procesului de cadastrare gratuită a terenurilor. Acestea se referă la înjumătățirea termenelor pentru soluționarea contestațiilor, creșterea sumei plătite pentru lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților și posibilitatea de a înscrie în cartea funciară a certificatelor de moștenitor emise înainte de 2011.

Potrivit noilor prevederi, proprietarii ce dețin certificate de moștenitor eliberate înainte de anul 2011 pot alege să le înscrie în cartea funciară fără să mai fie necesare acte suplimentare eliberate de primării. Totodată, se majorează cuantumul de maxim 60 de lei / carte funciară, proporțional cu gradul de dificultate a terenurilor, iar prețul maxim poate ajunge la 132 de lei.

De asemenea, termenul de soluționare a cererilor de rectificare pentru lucrările de înregistrare sistematică efectuate la nivel de UAT scade de la 60 de zile la 30 de zile, conform anunțului făcut de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Trebuie menționat că modificările se referă și la imobilele care nu sunt cuprinse în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), respectiv, crearea posibilității ca prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară să se realizeze în baza certificatului de moștenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii.

Pentru anul 2018, suma totală alocată de ANCPI înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară e de peste 400 de milioane de lei. Obiectivul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Mergi sus