BASF Agricultural Solutions România
Agricultură

GAL-urile pot accesa acum fonduri europene de peste jumătate de milliard de euro

11 mar. 2016

Ministerul Agriculturii a deschis pe 10 martie măsura PNDR pentru Grupurile de Acțiune Locală

MADR a deschis miercuri sesiunea de depunere a proiectelor pentru Grupurile de Acțiune Locală. Acestea pot depune SDL-urile (Strategiile de Dezvoltare Locală) aferente Măsurii 19 până la data de 8 aprilie. Conform datelor furnizate de minister, fondurile alocate pentru Măsura 19 – Dezvoltarea locală LEADER sunt de peste 563,5 milioane de euro.


Fondurile sunt structurate astfel:

  • 440 de milioane de euro pentru sub-măsura 19.2 (Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală)
  • 123,4 milioane de euro pentru sub-măsura 19.4 (Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare)


Strategiile trebuie să fie elaborate de GAL-urile existente sau potențiale, în baza unei abordări de jos în sus și trebuie să aibă scopul de a încuraja dezvoltarea rurală locală. Proiectele vor fi depuse la sediul Ministerului Agriculturii, în bulevardul Carol I, nr. 2-4, sector 3, București, între orele 08:30-16:30. MADR va selecta proiectele de strategie depuse în baza unei singure proceduri publice și va publica pe site-ul instituției rezultatele selecției.


Cei care doresc să depună proiecte pot găsi pe site-ul ministerului ghidul solicitantului pentru participarea la selecția strategiilor de dezvoltare locală, anexele necesare, precum și o serie de alte liste și documente utile.

Mergi sus