Grupul BASF, creștere a cifrei de afaceri până la 87,3 miliarde de euro, conform raportului financiar al anului 2022

În anul financiar 2022, Grupul BASF a demonstrat o mare rezistență într-un mediu de piață complicat, dominat de consecințele conflictului din Ucraina și de creșterea prețurilor la materiile prime și energie.

Conform prezentării rezultatelor realizate de Dr. Martin Brudermüller, Președintele Consiliului Directorilor, și Dr. Hans-Ulrich Engel, Directorul Financiar, cifra de afaceri a BASF a crescut cu 11,1%, ajungând la 87,3 miliarde de euro.

În ciuda prețurilor crescute la materii și materiale, în Soluții Agricole, datorită performanței pozitive a vânzărilor, grupul a reușit să obțină profit pe segmentele Soluțiilor Agricole. De asemenea, segmentul Nutriție și Îngrijire a înregistrat o creștere considerabilă, eveniment datorat creșterii marjei determinate de preț. Segmentul Tehnologii de Suprafață a raportat venituri considerabil mai mari, în special datorită contribuțiilor sporite ale diviziilor de catalizatori auto și materiale pentru baterii, dar și datorită prețurilor și volumelor mai mari ale diviziei de Coatings.

În anul 2022, veniturile operaționale ale Grupului BASF au fost influențate de costurile suplimentare cu energia în valoare de 3,2 miliarde de euro la nivel global. Europa a avut o pondere de aproximativ 84% în această creștere, cu impact major asupra platformei de producție chimică Verbund din Ludwigshafen. Costurile mai mari ale gazelor naturale au reprezentat 69% din creșterea globală a costurilor cu energia.

Cheltuielile excepționale din EBIT s-au majorat la minus 330 milioane euro în 2022, față de minus 91 milioane euro în anul precedent. EBIT-ul Grupului BASF în 2022 a fost semnificativ mai mic decât în anul anterior, la o valoare de 6,5 miliarde euro. Această valoare include veniturile din companiile integrale contabilizate prin metoda punerii în echivalență, care au scăzut cu 289 milioane euro până la 386 milioane euro.

Deprecierea semnificativ de mare a participației în Wintershall Dea AG a avut un impact negativ asupra venitului net al Grupului BASF provenit din participații. În 2022, venitul net din participații a înregistrat o valoare negativă de 4,9 miliarde euro, față de 207 milioane euro în 2021.

Venitul net al Grupului BASF a înregistrat o scădere semnificativă, cauzată în principal de cheltuielile speciale în valoare de aproximativ 6,3 miliarde de euro, rezultate din pierderile non-cash ale participației la Wintershall Dea AG. Aceste pierderi au fost determinate de deconsolidarea activităților de explorare și producție din Rusia ale Wintershall Dea, care au dus la o reevaluare a acțiunilor rusești ale companiei. De asemenea, s-au înregistrat scăderi ale activității europene de transport de gaze ale Wintershall Dea, inclusiv o depreciere totală a participațiilor în Nord Stream AG și a finanțării proiectului Nord Stream 2. Cu toate acestea, contribuția Wintershall Dea la veniturile operaționale pentru anul 2022 a crescut la aproximativ 1,5 miliarde de euro, față de 335 milioane de euro în anul precedent.

Venitul net al Grupului BASF a fost de minus 627 milioane de euro în 2022, față de 5,5 miliarde de euro în 2021, ca urmare a venitului net semnificativ mai mic din participații.

Evoluția vânzărilor și a veniturilor Grupului BASF în trimestrul IV 2022

În trimestrul al patrulea al anului 2022, Grupul BASF a înregistrat o scădere a vânzărilor cu 2,3%, ajungând la 19,3 miliarde de euro, în principal din cauza volumelor mai mici. EBIT-ul, excluzând cheltuielile excepționale, a scăzut cu 69,6%, ajungând la 373 milioane de euro, comparativ cu trimestrul similar din anul precedent.

Cheltuielile excepționale din EBIT în al patrulea trimestru din 2022 au fost în valoare de minus 254 milioane de euro, comparativ cu plus 1 milion de euro în același trimestru din 2021. Aceste cheltuieli excepționale au fost în principal legate de deprecieri non-cash ale fabricilor din Ludwigshafen. În trimestrul al patrulea din 2022, EBIT a scăzut cu 90,3%, până la 119 milioane euro. Venitul net a fost de minus 4,8 miliarde euro, față de 898 milioane euro în trimestrul al patrulea din 2021. Această scădere semnificativă a fost cauzată de deprecierea participației la Wintershall Dea.

Fluxurile de numerar ale Grupului BASF în 2022 și în trimestrul IV 2022

Pentru anul 2022, fluxurile de numerar generate de activitățile de exploatare ale Grupului BASF au crescut la 7,7 miliarde euro, comparativ cu nivelul de 7,2 miliarde euro înregistrat în anul precedent. În plus, fluxul de numerar disponibil a fost de 3,3 miliarde euro în 2022, în scădere față de 3,7 miliarde euro înregistrat în 2021.

În trimestrul al patrulea din 2022, fluxurile de numerar din activitățile de exploatare au înregistrat o îmbunătățire de 1,1 miliarde euro față de aceeași perioadă a anului anterior, ajungând la nivelul de 4,5 miliarde euro. Fluxul de numerar disponibil a crescut și el cu 749 milioane euro, ajungând la valoarea de 2,6 miliarde euro în trimestrul al patrulea.

Valoare propusă a dividendelor de 3,40 euro per acțiune

La Adunarea Anuală a Acționarilor, Consiliul Directorilor și Consiliul de Supraveghere ai BASF vor propune o valoare a dividendelor de 3,40 euro pe acțiune, la fel ca și în anul precedent. Dacă ar fi aprobată, această valoare a dividendelor ar oferi un randament ridicat de aproximativ 7,3%, pe baza prețului acțiunilor de la sfârșitul anului. În total, aceasta ar însemna o plată de 3 miliarde de euro pentru acționari.

Previziuni pentru Grupul BASF în anul 2023

Proiecția pentru anul 2023 indică un nivel ridicat de incertitudine din cauza războiului din Ucraina, costurilor ridicate ale materiilor prime și energiei din Europa, creșterii prețurilor și dobânzilor, inflației și pandemiei de coronavirus, toți acești factori având un impact negativ asupra cererii globale. Prin urmare, BASF prognozează o creștere moderată de doar 1,6% pentru economia globală (comparativ cu 3% în 2022). În ceea ce privește producția chimică globală, se așteaptă o creștere de 2% (comparativ cu 2,2% în 2022). Compania estimează un preț mediu al petrolului de 90 dolari pe baril (Brent) și un curs mediu de schimb de 1,05 dolari per euro.

Bazându-se pe aceste presupuneri, se estimează că în 2023 Grupul BASF va înregistra o cifră de afaceri între 84 și 87 de miliarde de euro. Este așteptat ca EBIT-ul Grupului BASF, excluzând cheltuielile excepționale, să scadă la 4,8-5,4 miliarde de euro. Compania se așteaptă la o primă jumătate a anului 2023 slabă, urmată de o perioadă mai favorabilă pentru îmbunătățirea veniturilor în a doua jumătate a anului, datorită efectelor de redresare, în special în China.

BASF prezintă măsuri de economisire a costurilor în Europa și de adaptare a structurilor Verbund din Ludwigshafen

În prezentarea sa, Martin Brudermüller a anunțat și măsuri concrete de economisire a costurilor care se concentrează pe Europa, precum și măsuri de adaptare a structurilor de producție de la sediul Verbund din Ludwigshafen. Brudermüller a afirmat că "Competitivitatea Europei este afectată tot mai mult de suprareglementare, procese lente și birocratice de autorizare și, în special, de costurile ridicate pentru majoritatea factorilor de producție. Toate acestea au împiedicat deja creșterea pieței în Europa în comparație cu alte regiuni. În plus, prețurile ridicate ale energiei au pus o povară suplimentară asupra profitabilității și competitivității în Europa."

Economii de costuri de peste 500 de milioane de euro la nivel anual, până la sfârșitul anului 2024

Prin restructurarea costurilor sale, BASF are ca obiectiv economisirea a peste 500 de milioane de euro pe an până la finalul anului 2024. Programul va fi implementat în anii 2023 și 2024 și se va concentra pe ajustarea structurilor de costuri ale companiei în Europa, cu accent pe Germania, pentru a reflecta schimbările condițiilor de reglementare. Se estimează că programul va genera economii anuale de costuri de peste 500 de milioane de euro în zonele de non-producție, cum ar fi servicii, operare și cercetare și dezvoltare (R&D), precum și în centrul corporativ. Se așteaptă ca aproximativ jumătate din economiile de costuri să fie realizate la platforma de producție chimică Ludwigshafen.

Programul cuprinde mai multe măsuri, printre care gruparea consecventă a serviciilor în hub-uri, simplificarea structurilor de management în cadrul diviziilor, adaptarea serviciilor de afaceri și îmbunătățirea eficienței activităților de cercetare și dezvoltare. În mod global, se estimează că aceste măsuri vor avea un efect net asupra a aproximativ 2.600 de posturi, inclusiv crearea de noi posturi, mai ales în hub-uri.

Se preconizează că adaptările la structurile Verbund din Ludwigshafen vor reduce costurile fixe cu peste 200 de milioane de euro anual, până la sfârșitul anului 2026.

BASF implementează măsuri structurale suplimentare pentru a pregăti platforma de producție chimică din Ludwigshafen pentru o competiție tot mai intensă pe termen lung, alături de programul de economisire a costurilor menționat anterior. Brudermüller a subliniat că aceste măsuri sunt luate deoarece compania crede în viitorul centrului Ludwigshafen, care se află în prezent în cel de-al 158-lea an de existență. El a adăugat că BASF își păstrează angajamentul față de acest amplasament și are curajul de a-l dezvolta în continuare, deoarece are încredere în oamenii care lucrează acolo și în regiunea Europa.

Recent, BASF a efectuat o analiză detaliată a structurilor sale Verbund din Ludwigshafen, în scopul de a asigura continuitatea afacerilor profitabile și de a face adaptările necesare. Mai jos sunt prezentate principalele schimbări de la platforma de producție chimică din Ludwigshafen.

BASF va închide fabrica de caprolactamă, una dintre cele două fabrici de amoniac și instalațiile de îngrășăminte asociate de pe platforma de producție chimică Ludwigshafen. Capacitatea de producție a fabricii de caprolactamă din Anvers, Belgia, este suficientă pentru a satisface cererea pieței captive și comerciale din Europa în viitor. Produsele cu valoare adăugată ridicată, cum ar fi aminele standard și de specialitate și afacerea Adblue®, nu vor fi afectate și vor continua să fie furnizate prin intermediul celei de-a doua fabrici de amoniac de la locația Ludwigshafen.

– Reducerea capacității de producție a acidului adipic și închiderea fabricilor de ciclohexanol și ciclohexanonă, precum și carbonatului de sodă: producția de acid adipic la societatea mixtă cu Domo din Chalampé, Franța, va rămâne neschimbată și are capacitate suficientă – în contextul de piață modificat – pentru a răspunde cererii din Europa. Ciclohexanolul și ciclohexanona sunt precursori ai acidului adipic; instalația de sodiu folosește produse secundare ale producției de acid adipic. BASF va continua să opereze fabricile de producție pentru poliamidă 6.6 din Ludwigshafen, care au nevoie de acid adipic ca precursor.

– Capacitatea de producție a acidului adipic va fi redusă, iar fabricile de ciclohexanol și ciclohexanonă, precum și carbonatului de sodă vor fi închise. Cu toate acestea, producția de acid adipic la societatea mixtă cu Domo din Chalampé, Franța, nu va fi afectată și va rămâne neschimbată, având capacitatea suficientă pentru a răspunde cererii din Europa în contextul de piață modificat. Ciclohexanolul și ciclohexanona sunt precursori ai acidului adipic, iar instalația de sodiu folosește produse secundare ale producției de acid adipic. Fabricile de producție pentru poliamidă 6.6 din Ludwigshafen, care au nevoie de acid adipic ca precursor, vor continua să fie operate de BASF.

În total, aproximativ 10% din valoarea totală a activelor de pe amplasamentul din Ludwigshafen vor fi afectate de adaptarea structurilor Verbund, iar aproximativ 700 de posturi de producție vor fi probabil influențate. Brudermüller a menționat: "Suntem foarte încrezători că vom putea oferi majorității angajaților afectați oportunități de angajare în alte fabrici. Este în interesul companiei să păstreze cunoștințele și experiența acestor angajați, mai ales că există posturi vacante și mulți dintre colegii noștri se vor pensiona în următorii ani." Măsurile vor fi introduse treptat până la sfârșitul anului 2026 și se preconizează că vor reduce costurile fixe cu peste 200 de milioane de euro pe an.

Prin ajustarea structurilor, se va înregistra o scădere semnificativă a necesarului de energie și gaze naturale la amplasamentul din Ludwigshafen. Prin urmare, emisiile de CO2 din acest amplasament vor fi reduse cu circa 0,9 milioane de tone pe an, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 4% din emisiile globale de CO2 ale BASF.

"Intenționăm să transformăm Ludwigshafen în principalul centru de producție chimică cu emisii reduse de CO2 din Europa", a afirmat Brudermüller. BASF are în plan să asigure un nivel mai ridicat de aprovizionare cu energie regenerabilă pentru acest amplasament. De asemenea, se intenționează utilizarea de pompe de căldură și metode mai curate de producere a aburului. De asemenea, se vor implementa noi tehnologii cu emisii zero de CO2, cum ar fi electroliza apei pentru producerea de hidrogen.

Profită de ofertele speciale BASF

Descoperă ofertele speciale și pachetele tehnologice BASF.

Vezi promoțiile BASF

De acum poți primi noutățile BASF și pe WhatsApp

Te poți abona la informările noastre în 3 pași simpli. Știri, sfaturi, recomandări, rapid și ușor, direct pe WhatsApp.

Mai multe detalii

Fii un fermier informat!

Serviciile mele: gestionează rapid și ușor abonările (email sau SMS). Vei primi astfel informații personalizate din partea noastră și vei avea partea de conținut premium.

Abonează-te acum
Mergi sus