Biodiversitatea și agricultura

Fermierii lucrează în "prima linie" cu natura și mediul. Ei sunt mai mult decât conștienți de faptul că protecția ecosistemelor le va aduce beneficii și altora pe termen lung. În acest sens, stoparea pierderii biodiversității este una dintre cele mai importante sarcini pentru fermieri și autorități.

Fiind cea mai mare companie chimică din lume, BASF este implicată în protejarea ecosistemelor și stoparea pierderii biodiversității de zeci de ani. Mai jos, vă oferim informații complete despre cercetarea noastră și despre proiectele noastre din acest domeniu.

Politica UE și conservarea biodiversității

Comisia Europeană şi-a reînnoit ambiţiile pentru biodiversitate, având drept obiectiv principal stoparea pierderilor de biodiversitate şi a degradării serviciilor ecosistemice până în 2020. Strategia Europa 2020

îşi propune să realizeze o îmbunătăţire semnificativă şi cuantificabilă a stării tuturor speciilor şi habitatelor vizate de legislaţia UE privind natura. Directiva Habitatelor Europene (Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică), are ca scop protejarea a aproximativ 1.000 de specii şi peste 220 de habitat. Anexa IV a Directivei conţine o listă de 38 de specii de fluturi, dintre care multe populează zone situate pe sau în apropierea terenurilor agricole sau adiacente gospodăriilor agricole tradiţionale; aceste specii au un statut de protecţie juridică. Mai mult decât atât, Reţeaua UE Natura 2000 a desemnat zone pentru protecţia speciilor, care includ arii pentru polenizatori rari, cum ar fi anumite specii de fluturi.

Strategia privind biodiversitatea 2020 se referă, de asemenea, la crearea de infrastructuri ecologice (GI) pentru a consolida reţeaua Natura 2000 şi pentru a preveni mai mult pierderea şi fragmentarea habitatului. Aceste infrastructuri verzi ar acţiona drept coridoare pentru fauna sălbatică între zonele naturale existente; plantele sălbatice şi animalele trebuie să fie capabile să se deplaseze, să migreze, să se disperseze şi să facă schimb de populaţii între zonele protejate. În practică , GI va fi aplicat împreună cu o abordare integrată a gestionării terenurilor, utilizării terenurilor şi amenajării teritoriului pentru operatori, care are ca scop îmbunătăţirea conectivităţii între zone din natură.

Mergi sus