Puncte sursă de poluare a apelor cu pesticide

Pesticidele utilizate în agricultură pot ajunge în ape prin diferite căi - de la scurgeri în ferme până la scurgerile din câmpurile tratate.

Pentru a a preveni contaminarea apelor de suprafață sau a celor subterane, trebuie respectate câteva măsuri de siguranță pe parcursul utilizării produselor de protecţie a plantelor și, de asemenea, trebuie să cunoaștem toate punctele sursă de poluare, respectiv:

  • transportul, depozitarea şi planificarea
  • umplerea echipamentelor de aplicare
  • pulverizare şi spălare
  • reziduuri şi deşeuri

Transport

Pentru a transporta în siguranță produsele de protecție a plantelor, utilizați serviciile de livrare oferite de furnizorul dumneavoastră autorizat, folosiți o zonă de încărcare adaptată pentru a reține eventualele scurgeri. În cazul unui astfel de accident, păstraţi la îndemână materiale absorbante, precum talaș, rumeguș etc.

Depozitare

Întotdeauna depozitați produsele pentru protecția plantelor în spații special amenajate, închise, marcate clar și delimitate. Să aveţi la îndemână proceduri și echipamente de urgență: numerele telefoanelor de urgență, extinctoare și materiale absorbante.

Planificare

Planificați-vă activitatea din timp și utilizați un plan de management al produselor pentru protecția plantelor. Astfel, veți putea identifica orice risc pentru sursele de apă din cadrul activitații desfășurate.

Asigurați-vă că utilizatorii produselor de protecţie a plantelor primesc regulat instruiri privind tehnicile de aplicare, planificați din timp suprafața ce trebuie tratată şi decideţi ce produse de protecţie a plantelor vor fi aplicate. Citiţi etichetele produselor cu atenţie şi urmăriţi toate instrucţiunile şi recomandările de folosire, evitați surplusul de soluție prin calcularea exactă a volumului de soluţie necesar tratamentului, verificaţi echipamentul de aplicare și planificaţi cel mai bun traseu până în câmp.

Umplerea echipamentelor de aplicare

La umplerea echipamentelor de aplicare, asigurați-vă că sursa de alimentare cu apă și soluția de stropit nu sunt niciodată în contact. Nu trebuie să lăsați niciodată nesupravegheat echipamentul în timpul umplerii

Acordați atenție sporită când turnați produsele, pentru a evita răspândirea picăturilor. Aveți grijă în procesele de turnare și amestecare a pesticidelor pentru a evita scurgerile și răspândirea necontrolată a soluției în mediu.

Pulverizare

Evitați contaminarea directă și pulverizați tratamentul doar atunci când echipamentul se află în mișcare, opriți pulverizarea la întoarcerea echipamentului și nu aplicați deasupra cursurilor de apă, canalelor etc. Evitați driftul, nu aplicați deasupra zonelor tampon și, oricând este posibil, utilizați duze antidrift. Nu aplicați când există un risc de scurgere la suprafața, pe solurile înghețate sau îmbibate cu apă.

Spălare

După aplicarea tratamentului, diluați soluția rămasă cu apă și aplicați pe zona din câmp unde ați început, repetând procesul de încă 2 ori. Oricând este posibil, curățați echipamentul în câmp, în interior și exterior, cu apă curată.

Reziduuri și Deșeuri

După finalizarea lucrărilor, eliminați ambalajele conform instrucțiunilor legale, de preferat prin participarea într-un sistem autorizat de colectare, precum SCAPA, nu ardeți și nu îngropați ambalajele. Separați produsele de protecția plantelor expirate de celelalte produse și contactați operatorii autorizați pentru eliminarea deșeurilor. Nu aruncați resturile de produse în canale sau în zone unde pot ajunge în apele de suprafață sau subterane.

Reziduurile solide biodegradabile trebuie stocate corespunzător, în vederea degradării lor. În cazul celor non-biodegradabile, acestea trebuie înlăturate ca deșeuri.

Împreună pentru o agricultură mai bună

BASF vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și eventuale nelămuriri privind aceste reguli de sustenabilitate.

Pentru că doar respectându-le putem diminua riscurile asupra surselor de apă și dezvolta agricultura fără a epuiza resursele disponibile, protejând și mediul înconjurător.

Vezi care sunt procesele și sursele care pot genera poluarea apelor și cum putem evita răspândirea nedorită a pesticidelor.

Participă la campania de colectare a ambalajelor provenite de la produsele de protecție a plantelor și ajută la protejarea naturii, îndeplinind în același timp obligațiile legale.

Mergi sus