Indicatori de performanță pentru recolta de grâu

Află totul despre beneficiile tehnologiilor inovatoare și care sunt perspectivele de îmbunătățire a indicilor de calitate pentru recoltele de grâu

În timp ce producția de porumb în România pentru anul de comercializare 2021/2022 este estimată la 13,7 milioane de tone, cu 12 procente peste media ultimilor 5 ani, producția de grâu a României ce va fi recoltată în vara acestui an este estimată la 8 milioane de tone. Prognozele privind producția de grâu a UE în sezonul agricol ce va începe în luna iulie 2022 și se va încheia în iulie 2023 ajung la 130,1 milioane de tone, potrivit estimărilor Comisiei Europene citate de Agerpres. Cu o productivitate de peste 4t/ha, România este un jucător extrem de activ în agribusinessul european, fiind pe locul 4 în UE la suprafața de grâu însămânțată.

Grâul deține un rol deosebit în alimentația omului, de aceea, analiza și monitorizarea indicatorilor de calitate a boabelor de grâu reprezintă o tendință de bază pentru strategia de creștere a productivității și calității culturilor de grâu. În prezent, se acordă o atenție deosebită atât îmbunătățirii calității grâului, cât și introducerii în producție a unor soiuri de grâu cu un conținut ridicat de proteină. Conținutul de gluten și proteine crește prețul obținut de fermier la desfacerea producției.

Particularități privind calitatea recoltei de grâu

Ca producție, grâul este a patra cultură mondială și principala cultură de cereale din UE. Pe plan mondial, suprafața cultivată cu grâu este de peste 220 de milioane de hectare, în timp ce în țara noastră suprafața cultivată este de aproximativ 25% din suprafața arabilă. Pentru protecția fermierilor și a sectorului agricol a fost elaborat și adoptat un set de măsuri comerciale, regulamente și politici privind intervențiile pe piață, toate cu ajutorul politicii agricole comune. Legislația actuală susține fermierii acordând scheme de plată de bază și sprijin pentru venit în funcție de dimensiunea culturii, în hectare.

Calitatea recoltei la culturile de grâu este influențată de o serie de factori. Printre cei mai importanți factori care contribuie la creșterea productivității și calității recoltelor de grâu sunt:

 • Însușirile genetice ale soiului;
 • Condițiile climatice prielnice;
 • Nivelul de fertilizare;
 • Combaterea buruienilor, dăunătorilor și a diverșilor agenți patogeni;
 • Aplicarea regulatorilor de creștere.

Pentru a crește randamentul și productivitatea culturilor de grâu, dar și calitatea recoltelor, fermierii se pot orienta către soiuri de grâu mai rezistente la secetă și la diverse boli. Aceste soiuri au o rezistență bună la temperaturi ridicate, dar și o toleranță bună față de principalele boli foliare.

Fertilizarea reprezintă una dintre cele mai importante modalități de creștere a producției prin asigurarea unui flux de substanțe nutritive grâului. În condițiile unui nivel pluviometric ridicat, fertilizarea suplimentară cu azot aduce un plus de calitate care se reflectă în preț printr-o creștere de 25-30%.

Buruienile pot cauza pierderi de recoltă cuprinse între 10-70%, de aceea, combaterea lor reprezintă principala lucrare de îngrijire a culturii de grâu. Agenții patogeni provoacă daune asupra aparatului foliar al grâului, reducând capacitatea de asimilare a plantelor. Pentru prevenirea și combaterea agenților patogeni este necesar să se aplice un set de măsuri eficiente care să reducă pierderile de producție și să crească semnificativ calitatea grâului obținut.

Aplicarea unor tratamente suplimentare va menține plantele sănătoase până la recoltă, protejând grâul în toate fazele de vegetație. Regulatorii de creștere sunt folosiți de tot mai mulți fermieri. Dezvoltarea sistemului radicular, creșterea, rezistența plantei și reducerea riscului de cădere sunt câteva dintre efectele benefice ale aplicării regulatorilor de creștere.

Soiuri de grâu performante în România

Particularitățile unui soi de grâu influențează potențialul de producție al culturii. Cei mai mari producători de grâu din Europa cultivă soiuri timpurii și semitimpurii. Alegerea unui soi trebuie făcută cu grijă, luând în calcul mai mulți factori: rezistența la cădere, rezistența la secetă și exces de umiditate, rezistența la iernare și boli foliare, dar și tehnologia ridicată și valoarea nutritivă. De exemplu, există soiuri care dau rezultate foarte bune în zona de sud a țării, însă oferă recolte modeste în altă zonă. Recomandările producătorului privind zonele de cultivare și o documentare despre genetica soiului sunt esențiale pentru a garanta calitatea și productivitatea recoltelor de grâu.

În România, soiurile de grâu care fac față cu succes climatului arid sunt soiurile semitimpurii și soiurile tardive. Printre cele mai utilizate soiuri pentru agricultura de performanță sunt soiurile: Glosa, Otilia, Pitar, Apache, Anapurna, Izvor, Chevalier, Avenue, Exotic.

Soiul Glosa este cel mai cultivat soi de grâu românesc. Acesta oferă producții bune în zona de sud a țării, dar și în zona Banatului. Soiul Pitar se remarcă prin calitatea remarcabilă de panificație și rezistență foarte bună la cădere, precum și la iernare. Soiul Pitar este precoce, adaptat în zona de sud a țării.

Culturile de grâu din România: analiza indicatorilor fizici și tehnologiile de protecție a grâului

Cerințele consumatorilor și cele legislative impun metode rapide de analiză și evaluare a indicatorilor de calitate pentru recoltele de grâu. Pentru fermier calitatea superioară a grâului este dată de caracteristicile agronomice bune, precum potențialul mare de producție, rezistența la boli și dăunători și masa hectolitrică mare. Pentru brutar, calitatea făinii este dată de factorii care determină un potențial ridicat de producere a pâinii: capacitate mare de absorbție a apei, toleranță bună la frământare, rezistență bună la gluten și un procent mare de proteine.

Analiza indicatorilor fizici ai grâului

Caracterizarea cerealelor se face cu ajutorul unor indicatori care apreciază starea fizică sau calitatea acestora. În prezent, indicatorii de calitate sunt determinați individual în laboratoare de specialitate. Indicatorii generali de calitate sunt determinați prin metode organoleptice. Indicatorii speciali și suplimentari se stabilesc prin metode care analizează variabilitatea fenotipică și genotipică a însușirilor morfo-fiziologice și de calitate a grâului.

Aprecierea calității grâului prin metode organoleptice include criterii precum:

 • Umiditatea – un exces de umiditate este vizibil la atingere.
 • Dimensiunea boabelor de grâu – forma și dimensiunea boabelor sunt importante. Boabele mai mari pot conține mai mult endosperm decât boabele de grâu mici.
 • Mirosul – reflectă starea exterioară a boabelor de grâu. Un miros bun este asociat cu mirosul paielor proaspete.
 • Culoarea – trebuie să fie uniformă, în concordanță cu caracteristicile soiului cultivat.
 • Cu ajutorul acestor criterii se pot determina câțiva indicatori fizici importanți: unghiul de taluz natural, unghiul de frecare internă și porozitatea.

Beneficiile tehnologiilor inovatoare și impactul lor asupra calității grâului

Pentru a îmbunătăți potențialul unei producții și pentru a crește profitabilitatea recoltelor de grâu este important să se adopte soluții care au la bază tehnologii eficiente de îmbunătățire a sănătății plantelor. Daunele provocate de buruieni, dăunători sau diverși agenți patogeni reprezintă amenințări reale pentru fermierii care cultivă grâu. O altă problemă cu care se confruntă tot mai mulți producători de cereale o constituie dezvoltarea rezistenței la erbicidele și fungicidele utilizate în mod obișnuit.

AgCelence este o tehnologie inovatoare de la BASF care garantează beneficii superioare, dincolo de așteptări. Tehnologia AgCelence oferă multiple avantaje pentru cereale, cu ajutorul produselor de ultimă generație. Grație acestei tehnologii, multe dintre produsele noastre au incluse, pe lângă combaterea excelentă a bolilor și beneficii de vitalizare a plantei. Astfel, plantele rămân verzi mai mult timp și rezistă mai bine la factori de secetă și stres. După aplicarea produselor AgCelence, activitatea de reductază a nitratului crește, ducând la o absorbție mai bună a azotului.

Produsele care beneficiază de tehnologia AgCelence protejează randamentul în condiții grele de mediu, oferă un bun management al stresului și un control remarcabil asupra bolilor. Pe lângă aceste beneficii, fermieri din întreaga lume au raportat creșterea indicilor de calitate, randamente mai mari, eficiența producției, creșterea toleranței la stres și profit mai mare.

Pentru a asigura o calitate constantă a culturilor de grâu, fermierii au nevoie de soluții eficiente de combatere a buruienilor. Biathlon® 4D este o soluție inovatoare pentru protecția culturilor de grâu. Acesta este un erbicid care poate îmbunătăți eficient tehnologia de protecție a culturii. Spectrul larg de combatere a buruienilor, flexibilitatea în aplicare, toleranța la variații de temperatură, rezistența la ploaie și compatibilitatea excelentă cu alte produse sunt principalele avantaje.

Ploile abundente, vântul, umiditatea sunt factori care afectează randamentul producției de grâu. Pentru a proteja plantele de principalii factori care duc la căderea grâului este necesară utilizarea unor regulatori de creștere. Aceștia reglează creșterea plantei și dezvoltarea tulpinii cu ajutorul substanțelor active care se comportă similar cu hormonii naturali ai plantei. Singurul regulator de creștere disponibil pe piață, care are și efect de consolidare a sistemului radicular este Medax® Top. Acest produs inovator este flexibil în aplicare, are o acțiune imediată, consolidează sistemul radicular și minimizează riscul de cădere a plantelor. Sporirea creșterii rădăcinii ca urmare a folosirii Medax® Top înseamnă o ancorare îmbunătăţită a plantelor în sol, acces mai ușor la apă și nutrienţi, stres scăzut din cauza bolilor rădăcinilor și a secetei și producţie crescută de citokinone.

Evoluția cotațiilor grâului poate fi influențată de numeroși factori. Condițiile meteorologice, fluctuațiile cererii și ofertei la nivel global, prețul grâului în regiune și cantitatea de gluten din boabele de grâu sunt principalii factori care stabilesc prețul pe care îl pot obține fermierii. O cultură de grâu uniform dezvoltată, lipsită de buruieni și boli, cu o rezistență bună la cădere și un conținut bogat de proteine și gluten va crește prețul pe care fermierii îl primesc atunci când au indici de calitate crescuți.

7 indici de calitate pentru grâu

Indicatorii calitativi ai grâului reprezintă elementul de bază în stabilirea prețului. Performanța culturilor de grâu este influențată atât de adaptabilitatea soiului cultivat, cât și de interacțiunea pe care o suferă cultura de grâu în funcție de condițiile de climă, sol, incidență a dăunătorilor și bolilor, precum și de operațiunile de recoltare, uscare, depozitare și măcinare. Toate aceste aspecte clasifică grâul la un nivel de calitate scăzută, medie sau înaltă.

Principalii indici care determină parametrii de calitate a boabelor de grâu sunt:

 • Conținutul de proteine;
 • Conținutul de gluten umed;
 • Masa a 1000 de boabe (MMB);
 • Masa hectolitrică (MH);
 • Duritatea boabelor de grâu;
 • Hagberg Falling – Testul căderii;
 • Testul Zeleny.

Conținutul de proteine

Una dintre cele mai importante însușiri de calitate a grâului o constituie conținutul de proteine a boabelor. Cantitatea și compoziția substanțelor proteice dau calitatea nutritivă a bobului de grâu. Proteinele din bobul de grâu sunt constituite din prolamine și gluteine, formând în special glutenul. Acumularea proteinelor depinde direct de soiul de grâu, condițiile climatice, fertilizarea solului și tipurile de tratamente folosite. Folosirea unor soluții inovatoare de protecție și întreținere a culturii de grâu va crește conținutul de proteine și va garanta o valoare nutritivă mai mare a boabelor de grâu.

Conținutul de gluten umed

Conținutul de gluten umed determină însușirile de panificație ale grâului. Indicator calitativ de importanță majoră, glutenul umed se determină din șrotul total, obținut prin măcinarea grâului. Măcinarea grâului se realizează la o morișcă de laborator până la o granulație care să permită trecerea printr-o sită metalică cu ochiuri de aproximativ 500 microni.

Masa a 1000 de boabe (MMB)

Masa a o mie de boabe este un indicator ce permite aprecierea mărimii boabelor de grâu. Dimensiunea embrionului şi cantitatea de substanţe de rezervă pentru germinaţie şi răsărire sunt în strânsă legătură cu nivelul de randament al producției de grâu. Soiurile care prezintă un indice MMB ridicat pot fi utilizate în programele de ameliorare a productivității.

Masa hectolitrică (MH)

Acest indice este unul dintre indicatorii importanți de apreciere a calității boabelor de grâu. O masă hectolitrică ridicată indică o sămânță de calitate. Masa hectolitrică este influențată de mai mulți factori: forma și dimensiunea boabelor, umiditatea, coeficientul de frecare, conținutul de corpuri străine. Masa hectolitrică de bază pentru grâul destinat panificației este de 78 kg/hl. O valoare scăzută a MH poate indica apariția unor probleme în cultura de grâu, care afectează calitatea boabelor.

Duritatea boabelor de grâu

Duritatea boabelor este cel mai des asociată cu vitrozitatea sau sticlozitatea sa. Un grâu sticlos este considerat grâu dur. Grâul devine sticlos atunci când este supus unor condiții ridicate de azot și temperaturi ridicate în timpul fazei de maturare a boabelor. Aspectul translucid al bobului sticlos este rezultatul indicelui de refracție al luminii, influențat de legăturile de hidrogen. Duritatea boabelor este o caracteristică importantă pentru industria de morărit și panificație.

Hagberg Falling – Testul căderii

Testul căderii este un indicator destinat să verifice activitatea enzimei alfa-amilazei din boabe de grâu, pentru a detecta anumite daune cauzate de germinare. Condițiile meteorologice nefavorabile ce apar în momentul recoltării favorizează creșterea activității enzimelor alfa și beta-amilaze. Această creștere a producției alfa-amilazei determină zaharificarea moleculelor de amidon în timpul fabricării pâinii.

Testul Zeleny

Testul Zeleny este o determinare tehnologică ce estimează valoarea de sedimentare influențată de cantitatea și calitatea de gluten al unui soi. Prin urmare, toți factorii genetici și de mediu care influențează cantitatea și calitatea glutenului vor afecta rezultatele acestui indicator de calitate. Un soi cu un coeficient Zeleny peste 50 clasifică grâul în categoria I.

Soluții inovatoare BASF împotriva principalelor boli ale grâului

Calitatea grâului este analizată în funcție de mai multe caracteristici importante. Stabilirea indicatorilor de calitate pentru recolta de grâu se face prin evaluarea calității boabelor de grâu cu ajutorul a două metode de evaluare:

 • Evaluarea după aspect;
 • Evaluarea prin analiză.

Evaluarea după aspect analizează forma, dimensiunea și uniformitatea boabelor, excesul de umiditate al grâului, mirosul și culoarea.
Evaluarea prin analiză presupune monitorizarea variabilității însușirilor de calitate a grâului.

Calitatea grâului și tehnologia de protecție și întreținere a boabelor de grâu se reflectă direct în valoarea de piață a lotului respectiv. Strategiile de aplicare a unor soluții revoluționare împotriva principalelor boli ale grâului vor crește competitivitatea și sustenabilitatea producțiilor de grâu. Aplicarea de fungicide cu efecte fiziologice AgCelence îmbunătățește considerabil indicii de calitate la grâu și asigură obținerea rapidă a rezultatelor.

În România, cele mai întâlnite boli ale grâului sunt: făinarea, fuzarioza, septorioza și ruginile grâului. Fuzarioza tulpinilor și arsura spicelor provoacă apariția unor leziuni brune pe teaca frunzelor, la baza tulpinilor și la locul de apariție a rădăcinilor embrionare. Fuzarioza la spic diminuează semnificativ calitatea producției, de aceea, folosirea produselor AgCelence este esențială pentru combaterea eficientă a fuzariozei.

Primul tratament al grâului se efectuează primăvara, la reluarea vegetației, când multe dintre bolile foliare atacă prima fază de vegetație. Mizona® este un fungicid versatil care asigură o eficacitate excelentă împotriva principalelor boli întâlnite la grâu. Poate fi folosit ca prim sau ca al doilea tratament datorită sinergiei dintre Xemium® și piraclostrobin, care combat eficient numeroase boli, cu precădere ruginile cerealelor și septorioza.

Septorioza apare timpuriu în vegetație și provoacă pagube însemnate. Septorioza se caracterizează prin apariția pe plantele tinere de grâu a unor pete apoase pe frunzele bazale. Pe plantele mature petele sunt brune, delimitate uneori de nervuri, ceea ce le imprimă o formă rectangulară. Odată cu evoluția bolii, picnidiile negre devin mai vizibile pe leziuni. Petele se pot uni, determinând apariția unor suprafețe mari de țesut necrozat, de culoare maro. Pentru combaterea septoriozei, Priaxor® EC este cel mai avansat fungicid. Acesta are o acțiune preventivă, curativă și eradicativă dată de cele două substanțe active: Xemium (SDHI) și piraclostrobin. Priaxor® EC se poate utiliza ca tratament al grâului datorită combinației celor două substanțe active ce oferă control asupra unui spectru larg de boli foliare, în special asupra septoriozei, și aduce un beneficiu împotriva managementul rezistenței.

Fungicidele oferă protecție asupra plantelor de grâu doar pentru o perioadă limitată de timp. Pentru menținerea sănătății plantelor până la recoltă este nevoie de aplicarea unor tratamente suplimentare, care să protejeze grâul în toate fazele de vegetație. Tratamentele 2 și 3 ale culturii de grâu trebuie să protejeze plantele împotriva septoriozei, fuzariozei și ruginilor. Revycare® este un fungicid revoluționar de la BASF ce poate fi utilizat ca al doilea tratament la grâu. Substanța activă Revysol® asigură un control revoluționar al bolilor datorită efectului curativ de excepție.

Pentru îmbunătățirea constantă a productivității și profitabilității recoltelor de grâu este important ca fermierii să adopte strategii care să depășească randamentele culturilor prin creșterea standardelor de calitate. Tehnologiile oferite de BASF, care combină substanțe active revoluționare, garantează creșterea indicilor de calitate a grâului, oferind fermierilor o agricultură durabilă și profitabilă.

BASF AgSolutions Finder

Soluția digitală îți oferă sugestii de produse doar pe baza nevoilor tale, simplu, rapid și interactiv. Alege problemele cu care de confrunți în cultura ta și vei primi recomandările noastre de produse.

Vezi recomandările

De acum poți primi noutățile BASF și pe WhatsApp

Te poți abona la informările noastre în 3 pași simpli. Știri, sfaturi, recomandări, rapid și ușor, direct pe WhatsApp.

Mai multe detalii

Fii un fermier informat!

Serviciile mele: gestionează rapid și ușor abonările (email sau SMS). Vei primi astfel informații personalizate din partea noastră și vei avea partea de conținut premium.

Abonează-te acum

Soluții digitale de la BASF

Aplicația AgAssist – asistentul digital din buzunarul tău

Descarcă aplicația

Fii un fermier informat!

Serviciile mele: gestionează rapid și ușor abonările (email sau SMS). Vei primi astfel informații personalizate din partea noastră și vei avea partea de conținut premium.

Abonează-te acum

Profită de ofertele speciale BASF

Descoperă ofertele speciale și pachetele tehnologice BASF.

Vezi promoțiile BASF
Mergi sus