Cum puteți solicita finanțare nerambursabilă pentru investiții în culturi de legume destinate procesării

Ce spun experții în fonduri europene despre accesarea submăsurilor 4.1 și 4.2 în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală

În condițiile unei concurențe destul de mari pe piața de legume proaspete, provenite atât de la producătorii agricoli autohtoni, dar mai ales din import, o parte a fermierilor legumicultori încearcă să se orienteze spre producția de legume destinate procesării, mergând chiar până la obținerea de produse procesate: legume congelate, pastă si suc de tomate, roșii în bulion, legume conservate, preparate obținute prin rețete tradiționale (zacuscă, murături), etc.


Printr-o astfel de investiție cu fonduri europene, agricultorii pot obține plus valoare pentru producția agricolă de bază și de asemenea, au posibilitatea de a valorifica producția procesată pe un interval mai mare de timp, asigurându-și eșalonarea veniturilor pe întregul an.


Fermierii din domeniul legumiculturii, pot solicita finanțare nerambursabilă prin submăsura 4.1, destinată „Investițiilor în exploatațiile agricole”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, gestionat de către AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale).


În cadrul proiectelor sunt eligibile cheltuielile cu achiziția tuturor echipamentelor și utilajelor agricole, destinate desfășurării producției de legume : tractoare, utilaje de pregătit solul, de semănat și/sau plantat, pentru întreținerea culturilor , echipamente de irigare și utilaje pentru recoltarea mecanizată. Ca un specific pentru astfel de proiecte ce includ și componenta de procesare a producției, sunt eligibile și cheltuielile cu achiziția echipamentelor tehnologice destinate procesării, depozitării materiei prime și a producției obținute, cheltuieli pentru amenajarea unui spațiu de comercializare, achiziția de mijloace de transport specializat, cheltuieli de marketing, realizarea unui site – magazin on-line.

Cum puteți obține până la 90% finanțare nerambursabilă


Procentul de finanțare nerambursabilă poate ajunge la 90% pentru componenta de producție agricolă, iar pentru componenta de procesare, comercializare, marketing, nu va depăși 50%. Procentul de 90% se poate primi prin îndeplinirea anumitor condiții specifice: tânăr fermier , până la 40 de ani, unic asociat sau asociat majoritar, administrator și deținând competențe profesionale minime. Întreaga suprafață a terenului aferent investiției trebuie să fie într-un U.A.T. cu constrângere semnificativă/specifică.


Componenta majoritară (ca pondere a investiției) trebuie sa fie producția agricolă pentru ca proiectul să se încadreze în submăsura 4.1 . Valoarea maximă a finanțării nerambursabile pentru un astfel de proiect este de 1.000.000 de euro pentru proiecte cu construcții-montaj și 2.000.000 Euro pentru proiecte ce prevăd crearea unui lanț alimentar.


În cazul în care fermierul consideră că pentru producția agricolă nu va solicita finanțare nerambursabilă și va dori să finanțeze exclusiv activitatea de procesare a producției agricole, se poate încadra în submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”, unde intensitatea sprijinului nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi. Sprijinul nerambursabil însă nu poate depăși 2.500.000 Euro.

Beneficiarii eligibili pentru proiecte prin submăsura 4.1:


Aceștia sunt fermierii definiți de Regulamentul (CE) 1307/2013 (art. 4). Sunt cei ce desfășoară o activitate agricolă printr-o exploatație agricolă pe teritoriul României şi sunt organizați ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică română. În această categorie de beneficiari eligibili se regăsesc și institutele de cercetare – dezvoltare, stațiuni sau unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universități care au în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice, din domeniul agricol, cu personalitate juridică, de drept public sau privat.


Ce condiții trebuie să îndeplinească fermierii care doresc să dezvolte o astfel de investiție?

 • Rezultatul din exploatare pentru anul precedent depunerii cererii de finanțare trebuie să fie pozitiv (poate fi și zero). Prin excepție, societățile înființate în anul depunerii, precum și cele care nu au avut venituri din activitatea de exploatare sau cele care au suferit calamități nu trebuie să aibă rezultatul din exploatare pozitiv.
 • Fermierii trebuie să fie înregistrați la APIA.
 • Suprafața exploatației trebuie să fie de minimum 8.000 SO (valoarea producției standard).
 • Indicatorii tehnico-economici din proiect, trebuie să se încadreze in limitele prevăzute pentru a demonstra viabilitatea economică a proiectului.
 • Beneficiarul trebuie să demonstreze că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat

Beneficiarii eligibili pentru proiecte prin submăsura 4.2:


Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.2 sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari) cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole.


Ce condiții trebuie să îndeplinească potențialii beneficiari pentru o astfel de investiție?

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției.
 • Beneficiarul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Indicatorii tehnico-economici din proiect, trebuie sa se încadreze in limitele prevăzute pentru a demonstra viabilitatea economică a proiectului.
 • Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară.
 • Rezultatul procesării produsului agricol trebuie să fie exclusiv un produs Anexa I la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (în fluxul tehnologic intră produs agricol din Anexa I, produsul procesat rezultat este tot un produs inclus în Anexa I la tratat).
 • Rezultatul din exploatare din bilanțul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv.
 • Beneficiarul trebuie să demonstreze că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.


În acest moment depunerea proiectelor pentru submăsura 4.1 – sector vegetal, este suspendată, dar există posibilitatea redeschiderii sesiunii de primire pentru 2016 (conform comunicărilor MADR). Pentru submăsura 4.2, termenul limită pentru depunerea proiectelor este de 15.12.2016 (ca urmare a prelungirii perioadei depunere)

Ghidul Solicitantului, precum şi formularele aferente cererii de finanţare pot suferi modificări din cauza actualizărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.afir.info .

Ovidiu Petra are 12 ani de experiență în consultanța pentru fondurile europene. Înainte de aceasta, este un fin cunoscător al agriculturii și al nevoilor fermierilor români. A absolvit Facultatatea de Horticultură din cadrul USAMV și are un master în domeniul managementului calității produselor horti-viticole. Este specializat în implementarea proiectelor, asigurând managementul derulării investițiilor pentru beneficiarii fondurilor SAPARD, FEADR, POR, POS CCE. Ovidiu s-a alăturat echipei TDP Partners din septembrie 2013 unde este responsabil cu implementarea proiectelor finanțate din FEADR si fonduri structurale.
Ovidiu Petra

Consultant în Management
TDP PARTNERS SRL

Str. Luminei nr. 2A, Etaj 1, Sector 2, 020596 Bucuresti, Tel: 031.438.2576, Fax: 031.817.6393

www.tdppartners.ro

Mergi sus